Astrale projectie met buitenlichamelijke ervaringen

Astrale projectie met buitenlichamelijke ervaringen

Uittredingen zijn een universeel verschijnsel dat in de 21e eeuw aan belang verder zal toenemen.
Namen als Robert Monroe, Robert Peterson, William Buhlman en Sten Oomen hebben niet alleen een bijzondere betekenis gegeven aan ‘astrale projectie’, maar hebben door het publiceren van eigen getuigenissen de bekendheid van het fenomeen verder een forse duw in de rug gegeven.

Buitenlichamelijke ervaringen zijn bereikbaar voor iedereen die hier voor open staat.
U wordt nu uitgenodigd om zich verder in astrale projectie te verdiepen en er wordt de mogelijkheid geboden kennis te nemen van diverse technieken die toegepast worden om uzelf tot een uittreding te lokken.

Uittredingen komen niet alleen spontaan voor, ze kunnen ook zelf geïnduceerd worden.
Zo zijn er vele methoden die genoemd worden naar de personen die ze ontwikkeld en getest hebben : Robert Monroe, Robert Bruce, Robert Peterson, William Buhlman.

Een uittreding is elke bewustzijnstoestand waarbij men de indruk heeft dat men het fysieke lichaam verlaat, en die bovendien niet geïdentificeerd wordt met een (lucide) droom.
Vanuit wetenschappelijke standpunt wordt de bewering dat het bewustzijn het lichaam werkelijk kan verlaten zeer sceptisch onthaald. De gevestigde wetenschap ziet een uittreding als niet meer dan een ‘trick of the mind’ die overeenkomt met een hallucinatie of een illusie door een overprikkelde visuele cortex.
Uittredingen stammen uit alle tijden. Het leidde mee tot het ontstaan van religies door het spirituele effect. Doorheen de geschiedenis vinden we er afbeeldingen en teksten over, dit zowel bij de Egyptenaren, Grieken, en Tibetanen om maar een paar volkeren te noemen.

Meer recent vormt de uittreding het voorwerp van ontdekking en wetenschappelijke benadering waarbij twee strekkingen heersen : het bewustzijn verlaat het lichaam al dan niet.

Leestip Susan Blackmore : zij analyseerde de uittreding en de bijnadoodervaring en heeft er haar eigen uitgewerkte theorie hierover.

Op Youtube vindt je deze man met een Fresh Koi kit aan filmpjes inclusief begeleiding en uitleg.