e-health implementatie

e-health implementatie

eHealth is méér dan apparatuur

Door de digitalisering van communicatie- en recreatiemiddelen zullen zorgbeoefenaars uitgedaagd worden in hoe zij de patiënt het beste kunnen bereiken, benaderen en behandelen. Naast het versoberen van de Zorgverzekeringswet, waarbij steeds meer patiënten zorg mijden en soms bewust onbehandeld willen blijven, is digitalisering van de samenleving een andere belangrijke oorzaak waarbij patiënten moeilijker te motiveren zijn voor zorg in het algemeen.
Omdat patiënten steeds meer aangesproken willen worden met een soort ‘digi-taal’, kan de Nederlandse gezondheidszorg reageren door middel van ‘digi-zorg’.
Voor Holistische therapeuten kun je binnen het implementeren van e-health een onderscheid maken tussen de diagnostische fase, therapeutische fase of nazorgfase.
Een bekend hulpmiddel dat vandaag de dag al ingezet wordt binnen de fysiotherapeutische zorg, zijn de wearables, kleine sensoren die men op het lichaam kan vastmaken en op afstand fysieke parameters meet.

Voor de diagnostische fase zijn wearables nauwelijks ontwikkeld omdat live contact met de patiënt altijd nodig zal zijn en cruciaal is binnen het diagnosticeren.
Voor de therapeutische en nazorgfase, zijn wearables als de activity tracker voor handen.
In de vorm van bijvoorbeeld een horloge worden parameters als de hartslag, activiteit en duur gemeten en geüpload naar een computer.
Met speciale software kan men een grafische weergave van de resultaten overleggen aan de patiënt.
Ter motivatie en het stellen van behandeldoelen, kan de patiënt per tijdseenheid ‘punten’ verdienen.

Deze mogelijkheden hebben zich verder ontwikkeld, de patiënt kan hetgeen de activity tracker meet, zelf beheren door middel van een app op de smartphone. Voor de nazorgfase, maar ook zeer goed inzetbaar voor de overige fasen, is er een online chatfunctie op de website van een praktijk of behandelaar.
Het voordeel van deze vorm van e-health is dat men er niet altijd speciaal voor hoeft in te loggen.
Afhankelijk van het resultaat na een chatgesprek, kan via een app nazorg verleend worden door de ontvangen video-opnames van oefeningen of sportschema’s.

Een Holistisch therapeut omarmt hiermee de mogelijkheden van bijvoorbeeld smartphones, tablets en apps.
Door nieuwe technologie kunnen ouderen langer thuis blijven wonen.
Alarmsystemen waarschuwen als een oudere valt en technologie kan ook het contact met familie en zorgverleners ondersteunen.
Ouderen stellen opname in een verpleeghuis liefst zo lang mogelijk uit.
Vanwege de kosten geldt hetzelfde voor de zorgverzekeraars.
Maar is eHealth altijd een goed alternatief?
“Uit onderzoek blijkt dat het goedkoper is om dementerende ouderen met behulp van technologie thuis te laten wonen dan om hen op te nemen in een verpleeghuis”
Een voorwaarde voor een succesvolle en efficiënte inzet van eHealth is een integrale, holistische aanpak.

Het vraagt een cultuuromslag voor zorgverzekeraars, thuiszorg, de ouderen en hun familieleden. Belangrijk is dat de sociale infrastructuur zo wordt aangepast dat de voordelen van eHealth optimaal worden benut.
Alleen dán werkt, helpt en rendeert technologie.”

https://www.ehealth.fgov.be/nl/application/applications/BELRAI.html

Donaties
[wpedon id=2036]