egogenetics

egogenetics

Inleiding
Het menselijk DNA
DNA is een molecuul dat door zijn chemische structuur de complete erfelijke informatie van alle bekende organismen bevat. DNA is een afkorting van Deoxyribo Nucleic Acid (Desoxyribonucleïnezuur). Het bevindt zich in de kern van de cel. Bijna iedere lichaamscel heeft één kern. Alle cellen met celkern van één organisme bevatten identiek DNA. Het DNA is in alle eukaryoten (planten, dieren en schimmels) verdeeld in een aantal ketens, die chromosomen heten.

Elke menselijke lichaamscel heeft 46 chromosomen; 23 afkomstig van de vader en 23 van de moeder. Dit totale pakket aan erfelijk materiaal noemen we het genoom. In elke cel liggen ongeveer 22.500 verschillende genen op de chromosomen. Een gen is een bepaalde DNA-volgorde die codeert voor één of meerdere specifieke eiwitten. Elk gen heeft een vaste plaats op een chromosoom. Dit betekent dat je van elk gen twee kopieën hebt: één van je vader en één van je moeder. Verschillende varianten van een gen op een chromosoom worden allelen genoemd.

DNA molecuul
Een DNA-molecuul bestaat uit twee lange strengen die om elkaar heen gedraaid zijn en precies in elkaar passen. Deze vorm wordt een dubbele helix genoemd. Een streng heeft een ruggengraat van desoxyribose (een suiker) en een fosfaatgroep. De twee strengen zijn met elkaar verbonden via vier stikstofbasen: Adenine (A), Thymine (T), Cytosine (C) en Guanine (G).
Deze vier stikstofbasen worden meestal aangeduid met hun eerste letter. De beide strengen zijn aan de basen als een soort ritssluiting met elkaar verbonden, waarbij een A altijd gekoppeld is aan een tegenoverliggende T en een C altijd aan een G. Met deze letters wordt de taal van het DNA geschreven.

egogenetics
Doorheen ons leven blijven de hersenen flexibel en responsief.
Naast het ontvangen van signalen uit de buitenwereld stelt de hersenen ons in staat om herinneringen te vormen en te leren van onze ervaringen.
Veel hersenfuncties worden op het cellulaire niveau vergezeld door veranderingen in gen expressie.
Epigenetische mechanismen zoals histon of chemische-modificatie en DNA-methylering stabiliseren gen-uitdrukking, die belangrijk zijn voor de langdurige opslag van informatie.

Niet verrassend, epigenetische veranderingen zijn ook een onderdeel van hersensziektes zoals psychische aandoeningen en verslaving.
Het begrijpen van de rol van epigenetica bij hersenziekte kan de deur openen om dit te beïnvloeden.
Dit kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe en effectievere behandelingen voor hersenziekten.

In tegenstelling tot gedrag of stress, is dieet één van de gemakkelijkere manieren om dit onderwerp te bestudeerde en wordt daarom ook beter begrepen dan omgevingsfactoren bij epigenetische verandering.
De voedingsstoffen die we uit eten halen, gaan in metabole wegen waar ze gemanipuleerd, gemodificeerd en gegoten worden in moleculen die we in het lichaam gaan gebruiken. Een dergelijke route is verantwoordelijk voor het maken van methylgroepen , dit zijn belangrijke epigenetische labels die genen stil maken.

Bekende voedingsstoffen zoals foliumzuur, B-vitaminen, en SAM-e (S-Adenosylmethionine), een populaire supplement zijn essentiële componenten voor dit methylee proces. Diëten met deze methyl-donerende voedingsstoffen kunnen deze expressie van de genen snel veranderen, vooral tijdens de vroege ontwikkeling wanneer het epigenoom eerst wordt opgericht.

Signalen van de buitenwereld kunnen door het epigenoom werken om de gen uitdrukking van een cel te veranderen.
In de onderstaande activiteit handelt u als het signaal. Terwijl u de stuurknop zet, komen de epigenetische tags aan en gaan om de vorm van het gen te veranderen.
Let op wat er gebeurt met het mRNA- en eiwitgehalte wanneer u de epigenetische labels op het gen manipuleert.
Gene-, mRNA- en eiwitproductie zijn aan elkaar gekoppeld.
Ze veranderen elkaar.

We dachten dat een epigenoom van een nieuw embryo volledig uitgewist en opnieuw opgebouwd werd. Maar dit is niet helemaal waar.
Sommige epigenetische labels blijven op de plaats, omdat genetische informatie van generatie naar generatie gaat, een proces genaamd epigenetisch erfgoed.
Epigenetische erfenis is een onconventionele bevinding. Het gaat tegen het idee dat erfenis alleen gebeurt door middel van de DNA-code die van ouders naar nakomelingen gaat.
Het betekent dat de ervaringen van een ouder, in de vorm van epigenetische labels, doorgegeven kunnen worden naar toekomstige generaties.
Zo onconventioneel als het kan zijn, is er weinig twijfel dat deze epigenetische erfenis echt is.
In feite legt dit uit welke vreemde patronen van onze erfelijkheid , door de genetici al jarenlang raadselachtig wordt gevonden.


Lees de volgende artikelen verder voor meer uitleg omtrent GENETICS

Epigenetica in een notendop

Wat is DNA en wat zijn Genen?

Genetische aandoeningen

meest voorkomende erfelijke ziektes

Factoren die je gedachten beïnvloeden

Aandacht voor de relatie tussen oorzaak en gevolg

    Ezelsbruggetje

AT is GeC = ad is gek

Adenine (A) en Thymine (T) horen bij elkaar.
Guanine (G) en Cytosine (C) horen bij elkaar.
Dit zijn de 4 stikstofbasen in een DNA-molecuul!