Ganzfeld effect

Ganzfeld effect

Deze techniek stamt uit de experimentele parapsychologie, bedoeld om buitenzintuiglijke waarneming te testen op mensen.
Deze techniek draait kort gezegd om de vraag, of beelden langs buitenzintuiglijke weg kunnen worden overgedragen van de ene persoon op de andere.
binaural beats sleep

Een ganzfeldexperiment wordt uitgevoerd met een onderzoeksleider plus een ‘zender’ en een ‘ontvanger’.
De bedoeling is, dat de zender langs buitenzintuiglijke weg een beeld overdraagt aan de ontvanger. De zender dient zich in een andere ruimte te bevinden dan de ontvanger.
Hij bekijkt een afbeelding en probeert die naar de ontvanger te ‘zenden’.
Aan de zijde van de ontvanger maakt men gebruik van monotone sensorische stimuli, om zintuiglijke percepties te bewerkstelligen die gelijken op het effect van sensorische deprivatie.

De theorie hierachter veronderstelt dat paranormale signalen makkelijker kunnen doordringen wanneer zij niet worden overstemd door normale zintuiglijke indrukken.

De ontvanger krijgt daarom via een koptelefoon continu witte ruis te horen, terwijl er halve pingpongballen over zijn ogen zijn geplaatst die met gekleurd licht worden beschenen.
De ontvanger ervaart aldus een homogeen blikveld, waarin geen patronen of details te herkennen zijn en dat tevens visuele en auditieve informatie uit de buitenwereld blokkeert.

Onveranderlijke stimuli, zoals witte ruis, krijgen na verloop van tijd geen aandacht meer en lijken soms zelfs geheel weg te vallen.
Als compensatie voor het gebrek aan variatie zal de ontvanger spontaan imaginaire beelden waarnemen, die hij dan moet beschrijven.
De vraag is hierbij, of de spontane imaginaire beelden bij de ontvanger enigszins overeenkomen met de afbeelding die de zender bekijkt.Hierna krijgt de proefpersoon vier afbeeldingen te zien, waaruit hij de afbeelding moet kiezen die het best past bij de imaginaire beelden die hij eerder had waargenomen.

Bij een andere toepassing met behulp van binaural beats technologie , worden je hersengolven voorzichtig gekalmeerd , sus je in een diepe slaap .
Beschrijving : Zin in een verstrooide droom ?
– méditation kundalini
– Verken uw geest ,
– Vind je ziel en zien wie er aan de andere kant komt .