Guided Mastery

Guided Mastery

Guided Mastery is een vorm van psychotherapie die is gebaseerd op het idee dat psychische klachten voortvloeien uit de gedachten die mensen hebben ten opzichte van hun problemen.

Gedachten, veronderstellingen en overtuigingen hebben volgens deze theorie grote invloed op ons gevoel en gedrag. Wanneer dergelijke gedachtepatronen negatief zijn, kunnen problemen daardoor in stand gehouden worden.
Bij cognitieve therapie onderzoeken therapeut en cliënt samen of die negatieve denkwijze wel functioneel en reëel is.
Door het veranderen van de gedachtepatronen ten opzichte van problemen, worden zo psychische klachten verholpen.

Wanneer iemand in Guided Mastery therapie bij mij komt , zal allereerst het probleem nauwgezet in kaart gebracht worden.
Daarna wordt er eventueel in samenspraak met uw huisarts een haalbaar doel geformuleerd.
Dan begint de therapie, die uit zeer gestructureerde sessies bestaat.
Er wordt gesproken over de gedachten en standpunten van de cliënt.
Van de zogenaamde automatische gedachten die onnodig negatief of disfunctioneel blijken te zijn, wordt samen met ons een lijstje gemaakt.

Er wordt dan gekeken in hoeverre deze negatieve gedachten realistisch zijn.
De gedachten worden bespreekbaar gemaakt en kunnen op den duur worden omgevormd naar een adequatere manier van denken, die wel realistisch is.
Ook leert de cliënt tijdens deze zogenaamde cognitieve therapie onder andere gevoelens van feiten te onderscheiden, en kunnen er ontspanningsoefeningen geleerd worden.
De nieuw verworven technieken worden in steeds meer situaties toegepast.

Uiteindelijk kan de cliënt leren eigen therapeut te worden, om zo terugvallen te voorkomen.

guided mastery egogenesis