Holistic Ontology

Holistic Ontology

Het project van fundamentele ontologie verscheen als een resultaat van Heideggers beslissing om fenomenologie, die hij eerder in samenwerking met zijn mentor Edmund Husserl had ontwikkeld, opnieuw te interpreteren, met behulp van een nette reeks ontologische categorieën.

Voor dit project moest Heidegger op zoek naar nieuwe terminologieën waarmee het hem mogelijk zou worden de structuur van zijn nieuwe merk fenomenologie voldoende weer te geven. De aanzienlijk grote verandering in de terminologie die Heidegger in het project heeft gemaakt, resulteerde ook in een heroverweging en herdefinitie van veel traditionele concepten. Bijvoorbeeld, de stelling dat een fenomeen de essentie van een ding is, kan niet worden gearticuleerd door alleen traditionele concepten te gebruiken; Heidegger weigerde consequent consequent deze concepten te gebruiken in hun oorspronkelijke (dat wil zeggen Husserl’s) zintuigen. Hij herinterpreteerde zulke fundamentele filosofische categorieën als “subject”, “object”, “geest”, “lichaam”, “bewustzijn”, “realiteit” en anderen met een nieuwe nadruk op het zijn (Duits: Sein), die hun ontoereikendheid tonen voor zijn nieuwe filosofische verkenningen.

Bovendien scheidde Heidegger zijn zoektocht naar ‘ontologie’ af van het soort onderzoek dat eerdere onderzoeken naar ‘essentie’ hadden uitgevoerd onder hetzelfde label, dat volgens Heidegger voortaan alleen op bepaalde wetenschapsgebieden zou worden gebruikt. Voor Heidegger veronderstellen de ontische vormen van onderzoek uitgevoerd door wetenschappers het regionaal-ontologische, dat op zijn beurt het fundamenteel-ontologisch veronderstelt.
Zoals hij het uitdrukt:

HET VERSCHIL TUSSEN EEN HEIDEGGERIAANSE MYSTIEK EN HET MYSTIEKE IN HEIDEGGERS DENKEN
http://www.contemplationem.com/publications/20150831.html

Ontology’s semantic technology can search and centralise core applications, databases, big data sources, files, spread sheets, documents, emails… anywhere, without the cost and risk of integration.