Homeopathische behandelwijze

Homeopathische behandelwijze

Bij homeopathie gaat uit van drie elementaire niveaus:
een
fysiek (lichamelijk) niveau, een emotioneel (gevoels)niveau en een mentaal niveau.

Deze drie niveaus vormen één geheel, dat wil zeggen lichaam, ziel en geest zijn één geheel, en zijn uniek voor ieder individu.
Alle levende wezens worden bovendien bestuurd door de eigen levenskracht e
n ontstaan vervolgens de gezondheid en ziekte op dit energetische niveau. Wanneer deze levenskracht normaal functioneert, is er gezondheid op alle niveaus.
Wanneer een verstoring ontstaat in de levenskracht, heeft deze verstoring op één of meerdere niveaus tot gevolg.
Het homeopathisch middel wordt individueel gekozen op basis van overeenkomst tussen het totaal van de symptomen van de patiënt en het geneesmiddelbeeld.De verstoring wordt in deze visie hersteld als de energieprikkel van het middel gelijksoortig is aan de verstoring in de levenskracht.
Hiermee verdwijnt het geheel der symptomen van de patiënt.
homeopathic medicine

De behandelwijze is geheel gebaseerd op het voorschrijven van homeopathische middelen of homeopathica.
Men let in de eerste plaats op de symptomen van de ziekte.
Hierdoor kiest men in principe voor een middel dat gebaseerd is op een stof die bij een gezonde mens gelijksoortige symptomen zou oproepen , gelet op specifieke kenmerken van de patiënt zelf.
Er zijn tal van homeopathische producten te verkrijgen bij de drogist,waarbij de individuele kenmerken minder belangrijk zijn. Dit kenmerkt zich in zelfzorgmedicatie.
Complexe homeopathische middelen zijn enkel op voorschrift.
Verder wordt ook de nadruk gelegd in het bestuderen, hoe ziektes zich in het menselijk lichaam gedragen.
Bijvoorbeeld wanneer er bij een patiënt zich een nieuwe, tweede ziekte voordoet.
Is deze nieuwe ziekte sterker dan de eerste, dan lijkt de eerste tijdelijk te verdwijnen zolang de tweede actief is.
Verdwijnt de tweede ziekte, dan komt de eerste weer terug en volgt zijn natuurlijk klachtenverloop, alsof er nooit een tweede ziekte geweest zou zijn.
Als de tweede ziekte echter zwakker is dan de eerste, dan zou de zieke mens hierdoor niet aangetast worden.