Jungiaanse Analyse

Jungiaanse Analyse

Ons bewustzijn neemt de werkelijkheid om ons heen waar als een systeem van tegenstellingen.
We zijn geneigd te denken dat de werkelijkheid inderdaad uit opposities als licht , donker, droog , nat, actief ,passief etc. bestaat, maar in feite weten we niet of dit inderdaad zo is of dat het alleen maar onze manier van kijken is.
Door middel van onze zintuigen verzamelen we informatie en onze geest verdeelt die in tegenstellingen, slaat die als het ware in twee compartimenten op.

jung carl

Maar het onbewuste hoeft geen informatie in te delen, het kan ‘totaliteiten’ begrijpen, ook al weten we niet hoe. En hierdoor kan het onbewuste ons niet alleen helpen oude wonden uit ons leven te genezen, maar kan het ook actuele problemen helpen oplossen.

Als we er dus bewust voor kiezen om naar de inhouden van het onbewuste te luisteren en daar waarde aan te hechten, kan er een machtige transformerende kracht in het onbewuste worden opgeroepen.

Die methode bestaat eruit dat men de verbeelding de vrije loop laat en wacht op beelden of woorden die we als een uiting van onze emoties ervaren.
Ons bewuste probeert door middel van deze eenvoudige stap in contact met het onbewuste te komen, en dat is het begin van de ontwikkeling van de transcendente functie.bewustzijnHetzelfde proces vindt plaats tijdens de interpretatie van dromen.
We concentreren ons bewuste op de inhouden van het onbewuste die in de vorm van dromen tot ons gekomen zijn. Dromen zijn zo complex en vol betekenis dat het er vaak op lijkt dat we slechts de oppervlakte beroeren wanneer we ze proberen te begrijpen.
Maar zelfs als we een droom niet begrijpen, dan nog zetten de aandacht die we eraan schenken, de ervaringen die we er opnieuw in hebben, de emoties erin, en de waarde die we eraan
toekennen, de transcendente functie en de genezende invloed van de droom in gang.

De basis van een Jungiaanse analyse bestaat er dus uit dat het onbewuste wordt geactiveerd en dat er een relatie mee tot stand wordt gebracht. Maar omdat men door het onbewuste kan worden overweldigd, en zelfs vernietigd, stelt Jung een aantal absolute voorwaarden aan de manier waarop de analyse is gestructureerd en aan de opleiding die een analist moet hebben.

Met betrekking tot de ervaring die iemand moet hebben om analist te worden, stelt
Jung een glasheldere eis, en deze eis is overgenomen door alle erkende opleidingen over de hele

wereld: Iedereen die analist wil worden moet een lange en diepgaande analyse hebben ondergaan bij een erkend Jungiaans analist, die uiteraard ook zelf zo’n analyse heeft ondergaan.

Het bewustzijn van de mens en zijn identiteitsbesef zijn broos in vergelijking met de kracht en de grootheid van het onbewuste.
Gezond psychologisch functioneren van een volwassene is afhankelijk van de juiste relatie tussen het bewuste identiteitsbesef, het ego, en het onbewuste.
Deze juiste relatie vereist dat het ego diep genoeg geworteld is en sterk genoeg is om de relatie met het onbewuste aan te gaan zonder erdoor te worden overweldigd.
128px-Carl_Jung_signature.svg

Bhuta Vidya