Metatronic Healing

Metatronic Healing

Better health & vitality

Greater self awareness
A deeper sense of purpose & fulfillment
Personal transformation

  • Oude patronen en verhalen opruimen om een authentieker leven te leiden en te zijn wie je in de wereld moet zijn.
  • Activeer het hartcentrum
  • Energetisch genezen, of spiritueel en emotioneel, steun vinden omdat je gevoelig, intuïtief of psychisch bent
  • Verbind met Ascend Meesters en Universele Wezens voor energetische steun en inzicht
  • Zich bewust worden van je verwonding en er doorheen werken om een verschuiving in bewustzijn te creëren

Kundalini Awakening | Part II