Notalgia Paresthetica

Notalgia Paresthetica

Notalgia paraesthetica is een mooi klinkende Latijnse naam voor een heftige jeukende plek op de rug, meestal ter hoogte van het schouderblad of wat eronder. De huid ter plaatse is vaak rood of donker verkleurd en de huidstructuur is verdikt. Dat laatste heet lichenificatie en is het gevolg van langdurig krabben. Het woord notalgia geeft de klachten aan: jeuk, branderigheid, prikkeling, soms zelfs pijn.

Uit de neurofysiologie weten we dat pijn en jeuk heel veel overeenkomsten hebben. Een beschadigde zenuw kan reageren of met jeuk, of met pijnsignalen. De toevoeging paraesthetica betekent daarnaast: gevoelloosheid. Een deel van de huid waar de jeuk zit kan namelijk ook gevoelloos worden.

Notalgia Paresthetica wordt dus gezien als een lokale neuropathie met jeuk. Het gaat om een zogenaamde sensibele neuropathie die uitgaat van de ruggemergzenuwen, de zogenaamde dorsale spinale zenuwen, zenuwen die rond de borstwervels uittreden. Die zenuwen maken een sterke bocht als ze uittreden, en dat zou de kwetsbaarheid van die zenuwen kunnen verhogen. Bij kwetsuren ontstaat dan een neuropathie. Deze neuropathie uit zich dan met ernstige jeuk, en vervolgens kan ook neuropathische pijn ontstaan, met gevoelsstoornissen en zelfs hyperpigmentatie van de huid. Dus samengevat: jeuk, pijn, prikkelingen en overgevoeligheid of ongevoeligheid van de huid voor prikkels.

De aandoening wordt dus gezien als een neuropathisch jeuk- en pijnsyndroom ten gevolge van een beschadiging van de zenuwen die op borstniveau bij de rug uit het ruggemergskanaal treden.
Het is een soort neuralgie zou je ook kunnen zeggen.

Net zoals bij veel andere neuropathische pijnsyndromen worden pijnstillers zoals gabapentine, amitriptyline en carbamazepine bij de behandeling ingezet, wat vrij logisch is, maar of het zinvol is, blijft een open vraag.
Het is echter ook zo dat er geen duidelijk bewezen therapie bestaat voor deze aandoening.