OBE Techniek

OBE Techniek

Wat is uittreden ?

Uittreden betekend ” tijdelijk het lichaam verlaten ”
Dit gebeurd met je astrale lichaam en niet met je stoffelijke lichaam
Met astrale lichaam word je geestelijke lichaam bedoeld, sommige noemen deze ook wel eens de ziel.

Het astrale lichaam is altijd verbonden met het stoffelijke lichaam, dit met een soort van verlichte navelstreng, ook wel eens het ” zilverkoord ” genaamd omdat het een wit zilverachtige kleur heeft.

Men kan op verschillende manieren uittreden

In je slaap
Tijdens meditatie
Bewust

In je slaap :

Dit is de meest bekende, en vind je ook de meeste informatie over.
De meeste ervaren beginfases van uittreden als ze in de R.E.M.-fase zijn

De R.E.M.-fase ( Rapid Eye Movement) is de fase voor de diepe slaap.
De eerste ervaringen van uittreding wordt ervaren als een lichamelijke verlamming.
Men is geestelijk heel alert maar kan niet bewegen met het stoffelijke lichaam, wat bij de meeste een paniek reactie veroorzaakt.
De meeste personen horen een geruis of zwaar gonzend geluid dat heviger en heviger wordt.
Hun stoffelijke lichaam voelt heel zwaar aan.

De meest bekende manier van uittreden is uitreden als je op je rug ligt

” – dus dat je, je eigen lichaam onder jezelf ziet liggen.

Maar men kan ook zijwaarts uittreden , zowel links als rechts
” – dat je dus voor of achter je lichaam ligt.

Je kunt ook neerwaarts uittreden
” – zodat het lijkt dat je door je matras gaat en onder je bed ligt.

De allereerste keren van uittreden wordt ook ervaren alsof je lichaam een mummiekist is.
Alles is dan erg zwart en het lijkt dat je, je ogen achter je stoffelijke ogen open hebt, ook hoor je, je eigen regelmatige ademhaling en soms duurt het even voor je werkelijk beseft dat het je eigen ademhaling is dat je hoort.
Ben je verder met je uittredingen dan kun je uittreden in een droom
In een droom zie je jezelf van op een afstand , het lijkt net of je kijkt naar een film van jezelf waarin je de hoofdrol speelt.

Samen met je Gidsen kun je dan jezelf verplaatsen in hogere sferen
In die sferen kan je ook contact maken me overleden familieleden.
Het gebeurd ook dat je in dromen soort van testen gaat doen die de Gidsen je aanreiken ” zie dromen ”
Uittredingen in een droom blijven je heel helder bij en worden ook ervaart als een werkelijke herinnering.
Wat het ook is want je hebt deze werkelijk beleefd maar op astraal gebied.
Nog een andere manier van uittreden in je slaap is dat je jezelf door je huis kunt verplaatsen.
Astraal verplaats je jezelf dan erg snel van de ene ruimte naar de andere ruimte.

Je denkt bv. Aan je woonkamer en ineens bevind je jezelf ook in die ruimte
Het gebeurd zo snel dat je eigenlijk niet direct weet hoe je daar gekomen bent
Ben je verder gevorderd in uittreden dan kun je jezelf zelfs verplaatsen naar andere woningen bv. De woning van je ouders om te zien hoe ze het maken.
Wat je totaal Niet kan is voorwerpen verplaatsen, lichten aansteken of deuren openen.

Dit omdat je geen stoffelijk lichaam hebt en je astraal ook een andere aura-uitstraling hebt.
Deze is niet sterk genoeg om voorwerpen te verplaatsen, enz…
Astraal bestaat de materie niet uit hetzelfde materiaal als in het dagdagelijks leven
Het ziet er wel zo uit, maar dit komt omdat de hersenen een beeld vormen van een vertrouwde omgeving.
Ook het terug komen naar je stoffelijke lichaam wordt door iedere persoon anders ervaren.
De ene komt heel rustig terug in het lichaam
” – soms gelijkend als een film die terug wordt gespoeld

De andere is ineens terug in zijn/ haar stoffelijk lichaam
” – men slaapt dan gewoon rustig verder

Nog een ander komt veel te snel terug
” – dit wordt meestal als heel angstig ervaart ,men schrikt dan ook in paniek wakker
” Men heeft dan het gevoel dat je gaat vallen in een diepe put of afgrond
Lichamelijk ervaar je zweten, hoesten, droge keel, desoriëntatie, hartkloppingen
Deze beschrijving wordt door mensen heel veel ervaren in beginfases van uittreden – te snel uit en in het lichaam gaan

Tijdens meditatie
Deze manier wordt het meeste gebruikt om contact te maken met hogere sferen en met de Gidsen.
Meditatie wordt de laatste tijd ook meer en meer gebruikt bij ingrepen
” – dit kan gaan van bij de tandarts tot bv. hechtingen of andere kleine chirurgische ingrepen die als ongemakkelijk worden ervaren.

” Sommige personen kijken toe naar wat er gebeurd, andere begeven zich dan even naar een andere sfeer of plaats waar ze volledige rust en ontspanning ervaren tot de ingreep klaar is
Dit vraagt wel oefening !

Bewust

Voor deze manier moet je echt wel heel veel ervaring hebben.
Ook hier kan men op verschillende manieren bewust uittreden.
Grote afstanden
Je bent erg ongerust hoe het gaat met een familielid die op een verre afstand woont
Je zet je in een gemakkelijke houding – in de zetel of liggend op bed
En je concentreert je op die bepaalde persoon
Plots ben je in die persoon zijn/haar huis
Je begeeft je van ruimte naar ruimte en ziet en hoort alles wat er gebeurd
Nadien kom je rustig terug.
Als controle kan je dan even telefoneren naar die persoon en een beschrijving geven van wat je ervaart hebt
Je zult zien dat het ook zo werkelijk was

Healing

” – Bij toepassing van Healing of magnetisering gebeurt het dat je een persoon van op afstand kunt behandelen
” Je verplaatst je dan ook naar het lichaam van die persoon en concentreer je op de behandelende plaats

Online hulp of eventuele telefonische hulp van een Paragnost
” – paragnost kan zich astraal verplaatsen naar de persoon die hulp nodig heeft.