Transpersonal Psychotherapy

Transpersonal Psychotherapy

Transpersonal Psychotherapy bevordert de studie van lichaam en geest relaties, spiritualiteit, bewustzijn en de menselijke transformatie.
Deskundigen in de psychologie verschillen vaak van mening met betrekking tot het specifieke model en de marges van de vorm van deze therapie, maar de drie belangrijke gebieden zijn:

1) Combinatie holistische en natuurlijke psychologie
2) Transformatieve psychologie
3) Ego trancendatie psychologie

Transpersonal psychologie maakt gebruik van positieve invloeden, in plaats van de zieke menselijke psyche en onze verdediging, als een model voor de realisatie van het menselijk potentieel.
Heiligen, kunstenaars, profeten en helden zijn allemaal vereerd en onderzocht als de belichaming van de ware aard van onze menselijke psyche.
Carl Jung beschreef het “collectieve onbewuste” als de transpersoonlijke onbewuste.
Zelf-actualisatie, zoals bestudeerd door Abraham H. Maslow, was een belangrijk element van de basis van deze transpersoonlijke psychologie.
Maslow opgenomen creativiteit, altruïsme, piek gebeurtenissen en ervaringen en persoonlijke acties die bestonden buiten de gewone persoonlijkheid en psychologische trauma’s en persoonlijke groei.

Transpersoonlijke psychotherapie heeft zich in de loop der jaren sterk laten beïnvloeden door Charles T. Tart, Arthur J. Deikman, Ken Wilber, Stanislav Grof, Roger Walsh en Frances Vaughan en heeft zich ontwikkeld tot een volledig uitgebreide discipline die een breed scala van menselijke onderwerpen van transcendente bewustzijn normaal en abnormaal functioneren en gedragspatronen uitgelicht worden.

Deze techniek stimuleert een persoon om zijn of haar innerlijke mogelijkheden te zien en met zichzelf leert omgaan in dit proces en met de toestand die is te bereiken door de vertegenwoordigde modellen.

De Transpersonal psychologie is een studie van de menselijke groei en ontwikkeling.
Psychologen die zich openstellen voor de transpersoonlijke psychologie geloven dat het continuüm (In de relativiteitstheorie vormen de dimensies van tijd, ruimte en materie samen een continuüm) begint bij mensen die weinig ego/identiteit beschikken en als wezen onder aan de ontwikkelings-structuur van de mensheid staan. Psychotische en borderline persoonlijkheidsstoornis kunnen worden ingedeeld in deze categorie.
Als we ons naar functionaliteit richten, dan worden mensen met sterkere egotoestanden voorgesteld als “normalen.”
Nog verder in de menselijke ontwikkeling worden de mystici en mediteerders , gezien als de overstijgen van de bewuste toestand en de identificatie met het opperwezen, God of universele kracht.

Transpersonal psychologie ziet geen einde aan de menselijke persoonlijkheid.
Maar ziet het eerder als een karaktertrek een attribuut of als een kledingstuk dat onze ware essentie hult.

Het Transpersonal psychologie model integreert de spirituele, sociale, emotionele, intellectuele, fysieke en ons als scheppend wezen in een compleet element en richt zich op de zes componenten in gelijke mate voor het doel van de behandeling.
Het streeft ernaar om het goddelijke te ontdekken door middel van onze eigen menselijke natuur en kan gezien worden als een bijproduct van de groei en ontwikkeling van een persoon.

IST Practitioner

Bhuta Vidya