• Towards a Holistic Ontology

    Deze Thesis is ontstaan uit een poging om te begrijpen wat er achter de vervaging van verschillen tussen technologische categorieën schuilgaat, een fenomeen dat feitelijk neerkomt op een technologische convergentie die het meest zichtbaar is op internet of op internet. Deze poging leidde tot een holistische benadering van een ontologisch onderzoek naar het Universum, waarbij het Universum meer werd beschouwd als een systeem van vloeiende processen dan een duidelijk definieerbaar artefact. Dit proefschrift is dan ook gericht op het identificeren en bestuderen van de processen die het ontstaan en de structuur van het Universum hebben bepaald.

HOLISTIC HEALTH CONCEPT

Blockchain Empowered e-Health Medical Ontology Research Program

Ontological materialism

Vanuit een filosofisch perspectief is ontologisch materialisme de overtuiging dat materiële dingen, zoals deeltjes, chemische processen en energie, bijvoorbeeld, meer echt zijn dan de menselijke geest. Het geloof is dat de werkelijkheid bestaat, ongeacht menselijke waarnemers.

Ontological idealism

Idealisme is de overtuiging dat immateriële fenomenen, zoals de menselijke geest en bewustzijn, bijvoorbeeld meer echt zijn dan materiële zaken. Het geloof is dat de werkelijkheid is geconstrueerd in de geest van de waarnemer.

Social Ontology

Filosofen gebruiken het concept van ontologie om uitdagende vragen te bespreken om theorieën en modellen te bouwen en om de ontologische status van de wereld beter te begrijpen.

INFORMATION SYSTEMS

In de filosofie is ontologie de studie van wat er in het algemeen bestaat. Voorbeelden van filosofische, ontologische vragen zijn: wat zijn de fundamentele delen van de wereld? Hoe zijn ze gerelateerd aan elkaar? Zijn fysieke delen reëler dan immateriële concepten? Zijn fysieke voorwerpen zoals schoenen bijvoorbeeld reëler dan het concept van lopen? Wat is de relatie tussen schoenen en lopen in termen van wat er bestaat?