Autismespectrumstoornis

Autismespectrumstoornis

Bij mensen met autisme werkt de informatieverwerking in de hersenen op een andere manier.
Met autisme word je geboren, en blijft gedurende je hele leven een rol spelen. Het wordt niet veroorzaakt door de opvoeding.

Alles wat mensen met autisme zien, horen, ruiken etc. wordt op een andere manier verwerkt. En dat brengt een andere mix van sterke en zwakke kanten met zich mee. Zo hebben mensen met autisme vaak een goed oog voor detail, zijn ze eerlijk, recht door zee, analytisch en hardwerkend, maar hebben ze moeite met overzicht houden en sociale contacten en hebben ze een opvallend beperkt aantal interesses of activiteiten.

Autisme zie je niet aan de buitenkant, maar het heeft grote invloed op iemands leven. Hoe groot en op welke manier precies verschilt per persoon, en ook per levensfase.

Autisme kent vele gezichten. Sommige mensen met autisme zoeken weinig contact met anderen. Anderen doen dit juist heel actief, maar vaak op een manier die ‘vreemd’ overkomt.
Er zijn mensen met autisme en een verstandelijke beperking maar ook mensen met een hoge intelligentie. Sommigen kunnen met de juiste begeleiding een behoorlijk zelfstandig leven leiden, anderen hebben hun leven lang veel hulp nodig.
Behandeling en begeleiding

Er bestaat geen behandeling of medicijn om autisme te genezen. Maar met de juiste hulp kunnen veel mensen met autisme wel naar school, werken en zinvolle relaties met anderen hebben.

Behandelingen zijn er vooral op gericht om problemen te verminderen die verband houden met het autisme. Daarbij is het ook erg belangrijk om te leren omgaan met het autisme in het dagelijks leven.

Wanneer er sprake is van extreme angsten, zelfverwonding, depressies, dwangmatig of agressief gedrag kan het nodig zijn dit te verminderen met hulp van medicijnen.

Kinderen vanaf 12 jaar hebben een belangrijke stem bij het nemen van beslissingen omtrent behandeling en gebruik medicatie.

Behandeling en begeleiding van autisme is altijd maatwerk.
Bij de zoektocht naar passende hulp is het verstandig om verschillende mogelijkheden van behandeling/ therapie te onderzoeken. De volgende checklist kan je helpen in deze zoektocht:

  • Past de aangeboden behandeling bij ons?
  • Wordt er gekeken naar de individuele behoeften?
  • Wordt er maatwerk geboden?
  • Wordt er voldoende uitleg en verwachte  effectiviteit over de behandeling gemeld?
  • Kijkt men alleen naar problemen of ook naar sterke kanten van de persoon met autisme?
  • Is de organisatie aangesloten bij een branche of beroepsvereniging?
  • Is er een klachtenbeleid?
  • Zijn er wetenschappelijke bewijzen voor de behandeling?
  • Is er een vast aanspreekpunt binnen de organisatie?

Controleer vooraf of er een wachtlijst is en zo ja, of de behandeling het wachten waard is.

Vormen
Autisme Spectrum Stoornis
Klassiek Autisme
Asperger
PDD-NOS