Ayurveda

Ayurveda

Ayurveda is een hindoeïstische gezondheidsleer uit India, dat (volgens de traditie) door de goddelijke kosmische geest Brahman is geopenbaard.
De Ayurveda heeft een religieus geïnspireerde visie op alles wat met de totale gezondheid van lichaam en geest te maken heeft. Het woord Ayurveda is een samenstelling van het woord āyus wat betekent “leven” of “levensprincipe”, en het woord veda dat refereert aan een kennissysteem. “Ayurveda” kan derhalve vertaald worden als “kennis van het leven”.

ayurvedaimage

De centrale ayurvedische gedachte is dat een ziekte eerst in de geest ontstaat, en zich pas na herhaald genegeerd te worden in het lichaam manifesteert. Uitzondering daarop zijn genetisch bepaalde ziekten.

Ayurveda - 01

De moderne ayurveda stelt echter dat slechts 10 tot 20 procent van ziektes een genetische oorzaak heeft. Illustratief voor dit principe is de oud-Indiase uitspraak “Als je wilt weten hoe je lichaam morgen is, kijk dan naar je gedachten van vandaag.”

ayurveda-india-186-uitsnede-medium-

Over het ontstaan van Ayurveda bestaat veel onzekerheid, maar aanhangers beweren dat het zich meer dan drieduizend jaar geleden in India ontwikkelde.
Ayurveda is oorspronkelijk gebaseerd op oude teksten in het Sanskriet, de Charaka Samhita en de Susruta Samhita.
De Charaka Samhita is vooral een lange, filosofische tekst, aangevuld met een grote hoeveelheid hygiënische en medische informatie.
De Susruta Samhita daarentegen is vooral bekend vanwege de vele uitgebreide beschrijvingen van chirurgische ingrepen.
Ondanks het feit dat deze teksten nog steeds de basis van de Ayurveda vormen is de ontwikkeling niet stil blijven staan.

Ayurveda heeft tevens een stimulerende wisselwerking gehad met andere systemen zoals de Sweda welk voortkomt uit het Tibetaans boeddhisme.
VATA
PITTA
KAPHA

Lees verder

Holistisch genezen en gezond houden

Holotropic Breathwork

Autogenic Training

Acupressuur