Bhuta Vidya

Bhuta Vidya

Psychische Ziekten en Ayurveda

Ayurveda is een wetenschap van het leven, dat bekend staat als de meest geavanceerde van alle medische behandelingen. De Ayurvedische methode van healing haar populariteit gewonnen niet alleen in Azië, maar ook in de westerse wereld als alternatieve geneeskunde en als een vorm van gratis medische vakwereld.

Bhoot of Bhuta Vidya is een psychotherapie die ook wordt beschouwd als een moderne methode met het omgaan van psychische problemen. Het gaat om psychotherapie, mind-power en hypnose.
Bhuta vidya en Graha Chikitsa

Graha Chikitsa behandelt psychische ziekten met onbekende oorzaken.
Het is een Ayurvedische aanpak die werkt tegen de psychische aandoening die wordt veroorzaakt door boze geesten en bovennatuurlijke krachten die bootas worden genoemd, spoken en boze geesten.
Een andere overtuiging is dat Boota illustreert dat de bacterie of het virus onzichtbaar is voor het menselijk oog, waardoor er een abnormaliteit in het psychologische welzijn van een persoon ontstaat.
De huidige wetenschap noemt zulke ziekten idiopathische ziekte omdat het een onbekende oorzaak.

Bhuta Vidya is de methode van de geest waarbij ziektes worden tegengewerkt door die aspecten te elimineren, die de geestelijke onbalans veroorzaken.
Het virus of bacterie die verstoring van de gezondheid van een persoon met zijn lichaam en geest veroorzaken worden aangeduid als Bhoot, wat betekent dat een spook.
Bhoot Vidya is de procedure van het elimineren van deze krachten die infecties veroorzaken en te helpen het lichaam in optimale conditie te brengen.
bhoot vidja

International Course in Bhuta Vidya and Nature Worship
Brochure-Bhuta-Vidya-Nature-Worship-2016_2017-v10

We moeten vier soorten chikitsa leren.
A. Deva Vyapi chikitsa -. het geestelijke
B. Dravyaguna – de geneeskrachtige planten
C. Shodana Chikitsa – het reinigingsproces
D. Rasyana Chikitsa – versterking van het lichaam

Een master in Bhuta Vidya and Nature Worship moet in staat zijn om:
 kritisch kunnen analyseren van de gezondheidstoestand van een psychiatrische patiënt en identificeren van de gezondheidsbehoeften
waar nodig.
 beoordelen de rol van de gezondheidszorg in termen van fundamentele doelstellingen,
functies, betrokkenen en prestaties.
 Identificeer prioriteiten en strategische planning op het gebied van interventies ter
op het verbeteren van de geestelijke gezondheid, met inachtneming van goede praktijken.
 implementeren en bewaken van de conditie interventies door het Human Resource Management en assisteren bij financiële
en logistieke middelen.
 Werk professioneel in verschillende sectoren, disciplines en institutionele
niveaus, met publieke en private actoren, en door middel van belangenbehartiging,
communicatie en netwerken.
 Deontologisch , kritisch analyseren en
gebruik maken van de onderzoeksresultaten.
 Gelijke aanpak bij alle acties
 Kritisch reflecteren over eigen praktijk en waarden en deze ook aanpassen indien nodig.

Programmastructuur

    eerste trimester

introductie
Inleiding tot Bhuta Vidya and Nature Worship, biologische landbouw.
Leren en communicatieve vaardigheden.
Deva Vyapi Chikitsa – spirituele
Gezondheidsbeleid, planning en beheer

    tweede trimester

Dravyaguna – geneeskrachtige planten
Shodana Chikitsa – reinigingsproces
Rasyana Chikitsa – versterking van het lichaam
Geestelijke gezondheid systemen voor onderzoek
Gezondheidsbeleid en financiering, geavanceerde modules

    derde trimester

thesis; mondeling examen

Academische opleiding ten minste tot het niveau van een bachelor’s degree,
Hetzij in geneeskunde of op een ander gebied met betrekking tot de gezondheidszorg,
zoals gezondheidswetenschappen, economie, sociale wetenschappen of verpleging.

Master-Classes-Ayurveda-2015-2016

Powerpoint butha vidya egogenesis

Meer informatie lectuur : http://www.wisdomlib.org/hinduism/book/sushruta-samhita-volume-6-uttara-tantra/d/doc143082.html