EFT training

EFT training

WAT IS EFT

EFT staat voor Emotional Freedom Techniques en is een behandelingsmethode die ook goed bruikbaar is als zelfhulpmethode. Deze therapie werd ontwikkeld door Gary Craig (www.emofree.com). Met EFT kan je op heel korte tijd een groot aantal lichamelijke en emotionele klachten doen verminderen of zelfs laten verdwijnen.

Je klopt op bepaalde meridiaanpunten en gelijktijdig stem je je af op het probleem door op het probleem gerichte zinnen uit te spreken. Het tikken op deze acupunctuurpunten herstelt de verstoring van de energiestroom in het meridiaansysteem. Deze verstoring veroorzaakte jouw probleem.
EFT versus Traditionele Therapieën

Binnen de traditionele psychotherapie huldigt men de volgende visie:

Negatieve ervaringen veroorzaken symptomen. We moeten deze ervaringen opdelven en verwerken om ze zo weg te nemen. Dit kan een lang en pijnlijk proces worden.

Volgens EFT veroorzaakt een traumatische ervaring een verstoring in ons energiesysteem. Deze verstoring leidt tot bepaalde psychische en/of lichamelijke problemen. Als prikkels (een situatie, een geur, een beeld, in het hier en nu) de herinnering aan het trauma naar boven brengen, dan krijg je een reactivering van de verstoring in ons meridiaansysteem. Hierdoor worden de bijbehorende symptomen weer actief. Wanneer we het energiesysteem weer in harmonie brengen, door EFT, krijgen we een gunstige invloed op de symptomen. Bij EFT analyseren we deze herinneringen niet. We richten ons ook niet op het veranderen van de gedachten die de verstoring oproepen. De oplossing is eenvoudig:

Focus op je probleem en breng je energiesysteem in balans door het tikken op verschillende acupunctuurpunten. Zo ontstaat er terug rust in je lichaam en in je emoties, waardoor stress en pijn verminderen of zelfs volledig verdwijnen.

TOEPASSINGSGEBIEDEN VAN EFT

EFT wordt toegepast om trauma’s, fobieën, lichamelijk klachten en verslavingen te behandelen. Het doel is desensitisatie: de emotionele lading van herinneringen en lichamelijke pijnen wordt geneutraliseerd.

EFT is heel goed bruikbaar bij kinderen. Denk maar aan problemen zoals bedwateren, concentratiestoornissen, ADHD, bang voor het donker, … Ook uw huisdier kan baat hebben bij EFT.

EFT kan gebruikt worden als aanvulling op een bestaande therapie. Raadpleeg steeds een arts bij ernstige lichaamelijke klachten of als je met een bepaalde behandeling of medicijnen wil stoppen.

Een garantie voor de werkzaamheid van EFT kan niet gegeven worden. Uit ervaring is gebleken dat men met EFT op volgende terreinen al succes heeft behaald.
Lichamelijke stoornissen

pijn: hoofdpijn, rugpijn, nekpijn, …
allergie
astma en ademhalingsklachten
spijsverteringsproblemen
stijfheid en verkramping
huidproblemen: bvb jeuk.

Psychische stoornissen

trauma: ongevallen, seksueel misbruik, …
angsten en fobieën: pleinvrees, hoogtevrees, vliegangst, faalangst, …
stress
verslaving
eetproblemen
depressie
slaapstoornissen / snurken
dwanghandelingen
agressie
stotteren
negatief zelfbeeld
relatiestoornissen

De raad van Gary Craig: Try it on everything.

Een veel gebruikte techniek die wordt toegepast is TFT of Thought Field Therapie

Though Field Therapy Demonstratie