Waarom Gaan We Naar De Ruimte?

“De mens heeft niks te zoeken in de ruimte. Ik ken maar twee redenen voor ruimtevaart en dat is enerzijds sensatie en spierballenvertoon en anderzijds inspiratie voor onderzoek. Alleen inspiratie voor onderzoek is enigszins verdedigbaar”, aldus Icke. André Kuipers en een robot in het ruimtestation ISS.

Leave a Comment

Your email address will not be published.