Wanneer Mag Een Bedrijfshulpverlener Bij Brand Een Ruimte Betreden?

6. Wanneer mag een bedrijfshulpverlener bij brand een ruimte betreden? Altijd: als zich daar slachtoffers bevinden?

Wat moet u als bedrijfshulpverlener doen als er brand is in een gebouw en de deur en de deurklink voelen heet aan?

Neem een brandblusser mee. Nadat de BHV’ers zijn aangekomen bij de deur waarachter de brand bevindt, start je de deurprocedure. Blijf communiceren met de overige BHV’ers via een portofoon. Neem een beslissing; brand zelf blussen of ontruimen en brandweer alarmeren.

Wat is het belangrijkste dat een bedrijfshulpverlener moet weten over een brand voordat hij kan gaan blussen?

De belangrijkste taak voor de BHV’er bij brand is het goed inschatten van de situatie. Een BHV’er moet beginnende brandjes kunnen blussen en kunnen beoordelen wanneer de brandweer in actie moet komen.

Wat moet een bedrijfshulpverlener eerst doen bij een brandalarm?

Ook al is het nog zo’n klein brandje, u moet altijd eerst alarm slaan, zodat alle aanwezigen in het pand veilig naar buiten kunnen komen. Nadat alle aanwezigen zijn gealarmeerd, schat u de situatie in en checkt u of u toegang heeft tot de juiste blusmiddelen om het brandje te blussen.

Welke brand mag een BHV bestrijden?

Wat moet een BHV er bij een beginnende brand doen? De cursist moet aan het eind van de dag geleerd hebben dat er één bluspoging gedaan mag worden om een beginnende brand te blussen met een beschikbaar en geschikt blusmiddel. Een beginnende brand is een brand die zich nog bevindt op de plek waar hij ontstaan is.

Wat moet een bedrijfshulpverlener altijd doen in geval van een brand in een elektriciteitskast?

Lees onderstaande tips dan ook goed door, zodat je weet hoe je moet handelen bij brand in de meterkast.

 1. Raak niet in paniek en blijf kalm.
 2. Breng jezelf en eventuele overige gezinsleden of huisdieren in veiligheid.
 3. Sluit deuren en ramen achter je.
 4. Blijf laag bij de grond.
 5. Gebruik nooit de lift.
 6. Bel direct 1-1-2.
See also:  Wanneer Volle Maan Nederland?

Wat moet een bedrijfshulpverlener doen wanneer hij een brand verwacht achter een gesloten deur?

Als je op verkenning gaat om een situatie te beoordelen, dan zal je bij deuren komen waarachter je brand verwacht.

Een deur controleren

 • laat de deur dicht.
 • waarschuw de omgeving.
 • alarmeer meldkamer of hoofd BHV.
 • pak een blustoestel.
 • terug naar de deur, MET een collega!
 • Wat mag je nooit bij brand?

  Brand voorkomen

 • Zet kaarsen niet in de buurt van brandbaar materiaal, zoals gordijnen en kerststukjes.
 • Houd lucifers en aanstekers buiten het bereik van kinderen.
 • Loop nooit zomaar weg tijdens het koken.
 • Rook nooit in bed of in een luie stoel als je moe bent.
 • Wat zijn de taken van een bedrijfshulpverlener?

  Een BHV’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers en klanten in veiligheid te brengen. Zo weet een BHV’er bijvoorbeeld hoe hij mensen uit een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij bij een ongeval eerste hulp moet verlenen. Een BHV’er kan onder andere mensen reanimeren en verbanden aanleggen.

  Wat heeft de hoogste prioriteit voor een bedrijfshulpverlener bij een inzet?

  Het redden en verkennen is de belangrijkste taak van BHV’ers. Hierbij moet een BHV’er kijken of ze slachtoffers in veiligheid kunnen brengen en controleren wat er nu daadwerkelijk aan de hand is. Belangrijk is dat dit in dezelfde actie gebeurt, zodat kostbare tijd niet verloren gaat.

  Wat doet een BHV er bij een brandmelding?

  brand beperken en bestrijden. ongevallen voorkomen en beperken. in noodsituaties alle mensen in het gebouw alarmeren en evacueren. hulpverleningsorganisaties alarmeren en met hen samenwerken.

  See also:  Welke Planeet Komt Superman?

  Wat is een belangrijk aandachtspunt in de procedure bij brand?

  Ook al is het nog zo’n klein brandje, u moet altijd eerst alarm slaan, zodat alle aanwezigen in het pand veilig naar buiten kunnen komen. Nadat alle aanwezigen zijn gealarmeerd, schat u de situatie in en checkt u of u toegang heeft tot de juiste blusmiddelen om het brandje te blussen.

  Wat zijn de 5 brand indicatoren?

  Het is namelijk niet mogelijk om met elke blusser alle soorten branden te blussen.

 • Brandklasse A Geschikt voor het blussen van vaste stoffen (hout,
 • Brandklasse B Geschikt voor het blussen van vloeistoffen en vloeibaar.
 • Brandklasse C Geschikt voor het blussen van gasbranden (butaan,
 • Wat is een brand BHV?

  Dat betekent dat de brand al enige tijd zijn gang kan gaan voordat er een alarmsignaal te horen is en er dus ook al rook in de getroffen ruimte is. Het is over het algemeen niet zo dat het alarmsignaal gaat en er dan direct een BHV’er bij de brandhaard staat met hesje, helm en blusser.

  Wat is geen taak van een BHV er volgens de Arbowet?

  De taken van de BHV’er zijn volgens de Arbowet, artikel 15: Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen. Het beperken en het bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen. Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf of inrichting.

  Waar rook is is geen BHV?

  Gevaar onderschatten

  Wij waarschuwen daarom altijd: ‘Waar rook is, is geen BHV’er’, maar het gevaar wordt onderschat. Als een kamer vol staat met rook, moet je nooit naar binnen gaan.

  See also:  Welke Planeet Staat Nu In Het Westen?

  Waarom doet een bedrijfshulpverlener zelfsluitende brandwerende deuren die open zijn gezet dicht bij een brand?

  Waarom doet een bedrijfshulpverlener zelfsluitende brandwerende deuren dicht bij een brand? om te voorkomen dat personen tegen de vluchtrichting in het gebouw verlaten. omdat hij dan weet dat hij het compartiment heeft gecontroleerd. omdat het compartiment dan is afgesloten en de rook zich niet verder kan verspreiden.

  Wie is verantwoordelijk voor de brandveiligheid?

  In een gebouw is de brandveiligheid de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de eigenaar en de huurder. Dit staat in de Woningwet, Artikel 1a. De eigenaar is verplicht dat de staat van het bouwwerk, open erf of terrein geen gevaar vormt voor de gezondheid of veiligheid van de gebruiker(s).

  Wie is er verantwoordelijk voor het opstellen van een ontruimingsplan?

  In het Bouwbesluit 2012 staat namelijk beschreven dat de beheerder van een gebouw verantwoordelijk is voor een ontruimingsplan wanneer het gebouw een brandmeldinstallatie heeft.

  Welke uitspraak over vluchtwegen is juist?

  We spreken over ‘onafhankelijke vluchtroutes’ als er twee vluchtroutes zijn vanuit een subbrandcompartiment, die voeren door afzonderlijke ruimten. Daarbij geldt er een branddoorslag- en overslageis van ten minste 30 minuten. Bovendien mogen deze routes nergens samenkomen of elkaar kruisen.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.