Wat Is Vrije Ruimte Werkkostenregeling?

U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.

Wat valt onder de vrije ruimte werkkostenregeling?

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

Hoe werkt de vrije ruimte?

De vrije ruimte is het percentage van het totale fiscale loon (oftewel het forfait) dat je mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Pas op dat je niet buiten de vrije ruimte gaat, want dat kost je veel geld.

Wat valt er onder de werkkostenregeling 2022?

Werkkostenregeling: vrije ruimte voor vergoedingen aan personeel

 • Kinderopvang op de werkplek.
 • Personeelsfeesten.
 • Vergoedingen voor thuiswerken (zoals apparatuur, bureaustoel, consumpties)
 • Kerstpakketten.
 • Elektronica zoals een telefoon of tablet.
 • Bedrijfsfitness.
 • Gereedschap.
 • Geldbedragen zoals gratificaties en bonussen.
 • Welke kosten vallen onder de WKR?

  De WKR kent een aantal aan te wijzen gerichte vrijstellingen voor het vergoeden van kosten. Denk hierbij aan reiskosten van maximaal 19 cent per km, vergoeding openbaar vervoer, VOG (sinds 2020), maaltijden tijdens dienstreizen en thuiswerkvergoeding van € 2 per dag (vanaf 2022).

  Wat valt er onder de werkkostenregeling 2021?

  Binnen de WKR mag u in 2021, net als in 2020, een percentage van 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% (in 2020 was dit 1,2%) van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd.

  See also:  Wat Zie Je Vanuit De Ruimte?

  Kan bonus onder WKR?

  Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven

  Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.

  Hoe bereken je de vrije ruimte?

  Vrije ruimte 2022 berekenen

  Stap 1: bepaal het loon voor de loonbelasting. Je kunt hiervoor gebruik maken van een jaaropgave of recente loonstrook. Stap 2: vermenigvuldig het loon voor de loonheffing met 1,7% (tot €400.000) en het deel daarboven met 1,18%. Het bedrag dat daar uitkomt, mag je onbelast vergoeden.

  Wat mag een werkgever netto vergoeden?

  Voor de jaren 2020 en 2021 is het percentage tijdelijk verhoogd geweest naar 3%. Voor 2022 geldt dat je maximaal 1,7% van de loonsom tot 400.000 euro kan besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor jouw medewerkers. De vrije ruimte voor het bedrag van de loonsom boven de 400.000 euro is 1,18%.

  Is de werkkostenregeling verplicht?

  De werkkostenregeling vervangt de regeling voor vrije vergoedingen en verstrekkingen en is vanaf 1 januari 2015 verplicht voor elke werkgever. Deze regeling is voornamelijk bedoeld om voor de werkgever de te betalen loonbelasting te verlagen.

  Hoe werkt WKR fiets?

  Een fiets van de zaak kan belastingvrij worden verstrekt. De waarde van de fiets valt in de vrije ruimte van de werkkostenregeling (1,2% van het totale fiscale loon van de werkgever).

  Hoeveel mag je een werknemer belastingvrij schenken?

  Doelmatigheidsgrens. Er geldt een doelmatigheidsgrens van € 2.400 per werknemer per jaar. Tot dit bedrag gaat de fiscus ervan uit dat een vergoeding of verstrekking voldoet aan het gebruikelijkheidscriterium en hoeft u in beginsel dus geen naheffingen te verwachten.

  See also:  Hoe Heet De Planeet Met De Meeste Manen?

  Wat is de forfaitaire ruimte?

  Dit percentage is de zogenaamde vrije ruimte, of met een moeilijk woord de forfaitaire ruimte. Dat betekent in feite dat je voor alle vergoedingen en verstrekkingen die je aan je werknemers doet, 1,18% (en 3% over de eerste € 400.00) van de totale fiscale loonsom beschikbaar heeft.

  Hoe werkt WKR fietsplan?

  DE HUIDIGE REGELING VIA HET FIETSPLAN

  Dit betekent voor werkgevers dat zij een vrije ruimte hebben van 1,2% van de fiscale loonsom. Dit bedrag mag de werkgever onbelast verstrekken aan zijn werknemers. De aanschaf van de fiets mag dan worden verrekend met het brutoloon, overuren of met vakantiedagen.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.