Wat Is Vrije Ruimte?

U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte.

Wat valt er allemaal onder de vrije ruimte?

Werkkostenregeling: vrije ruimte voor vergoedingen aan personeel

 • Kinderopvang op de werkplek.
 • Personeelsfeesten.
 • Vergoedingen voor thuiswerken (zoals apparatuur, bureaustoel, consumpties)
 • Kerstpakketten.
 • Elektronica zoals een telefoon of tablet.
 • Bedrijfsfitness.
 • Gereedschap.
 • Geldbedragen zoals gratificaties en bonussen.
 • Welke kosten vallen in de vrije ruimte?

  Onder de WKR verstaan we dat je maximaal 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,18 procent van het restant van die loonsom mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Dit is de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Hier betaal je dus geen loonbelasting over.

  Wat is de vrije ruimte in 2021?

  Vrije ruimte verhoogd voor 2020 en 2021

  Dit betekent dat u in de nieuwe situatie € 12.000 onbelast beschikbaar kunt stellen. Als de loonsom van al uw medewerkers samen € 400.000 is. Voor het bedrag boven € 400.000 geldt het percentage van 1,18%.

  Wat is vrije ruimte Belastingdienst?

  U mag een gedeelte van uw totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. We noemen dit de vrije ruimte. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%.

  Hoeveel WKR per werknemer?

  Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per werknemer per jaar worden door de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk beschouwd.

  See also:  Wanneer Pasen Volle Maan?

  Wat valt onder werkkostenregeling 2022?

  Onder de WKR kun je maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot en met €400.000, plus 1,18% van het restant van die loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit is de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Vrijgesteld van loonbelasting dus.

  Wat mag je onbelast vergoeden?

  Onder andere de volgende vergoedingen en verstrekkingen vallen voor de volledige waarde onder de vrije ruimte van de fiscale loonsom:

 • Fiets van de zaak.
 • Kerstpakketten.
 • Internet thuis en overige kosten voor thuiswerken.
 • Rechtsbijstand werknemer bij ontslagprocedure.
 • Producten uit eigen bedrijf.
 • Aandelen in bedrijf werkgever.
 • Wat zijn vrije vergoedingen en verstrekkingen?

  Een vergoeding is loon dat is bedoeld voor bepaalde uitgaven en verstrekkingen zijn de uitgaven zelf. Bij verstrekkingen gaat het om loon in natura, wat arbeidsrechtelijk niet onbeperkt gegeven kan worden (4.1.10.).

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Welke loonsom voor WKR?

  De loonsom waarvan een werkgever moet uitgaan is het totale loon van alle werknemers die onder hetzelfde loonbelastingnummer worden verloond. Het loon van subnummers (bijvoorbeeld in concernverband) moet dus bij elkaar worden geteld.

  Wat is de Gebruikelijkheidstoets?

  De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever in de administratie opneemt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, vormt belast loon voor de werknemer.

  See also:  Welke Planeet Is Een Gasreus?

  Wat is de loonsom?

  Het totaal van lonen en sociale premies ten laste van werkgevers. Bestaat uit het periodieke, direct aan werknemers betaalde loon (incl. gratificatie, overwerkgeld, fooien, provisie, loon in natura, vakantiegeld, reiskostenvergoeding) plus de sociale premies ten laste van werkgevers.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.