Wat Valt Er In De Vrije Ruimte Wkr?

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

Welke kosten vallen onder de vrije ruimte?

De WKR kent een aantal aan te wijzen gerichte vrijstellingen voor het vergoeden van kosten. Denk hierbij aan reiskosten van maximaal 19 cent per km, vergoeding openbaar vervoer, VOG (sinds 2020), maaltijden tijdens dienstreizen en thuiswerkvergoeding van € 2 per dag (vanaf 2022).

Wat valt er onder de WKR 2022?

Werkkostenregeling: vrije ruimte voor vergoedingen aan personeel

 • Kinderopvang op de werkplek.
 • Personeelsfeesten.
 • Vergoedingen voor thuiswerken (zoals apparatuur, bureaustoel, consumpties)
 • Kerstpakketten.
 • Elektronica zoals een telefoon of tablet.
 • Bedrijfsfitness.
 • Gereedschap.
 • Geldbedragen zoals gratificaties en bonussen.
 • Wat valt er onder de werkkostenregeling 2021?

  Binnen de WKR mag u in 2021, net als in 2020, een percentage van 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% (in 2020 was dit 1,2%) van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd.

  Wat mag je onbelast vergoeden?

  Onder andere de volgende vergoedingen en verstrekkingen vallen voor de volledige waarde onder de vrije ruimte van de fiscale loonsom:

 • Fiets van de zaak.
 • Kerstpakketten.
 • Internet thuis en overige kosten voor thuiswerken.
 • Rechtsbijstand werknemer bij ontslagprocedure.
 • Producten uit eigen bedrijf.
 • Aandelen in bedrijf werkgever.
 • Kan bonus onder WKR?

  Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven

  Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.

  See also:  Hoe Vaak Is Andre Kuipers In De Ruimte Geweest?

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Hoeveel WKR per persoon?

  De gebruikelijkheidstoets bepaalt namelijk dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30 procent mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De fiscus gaat ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal 2.400 euro per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is.

  Wat is vrije ruimte Belastingdienst?

  U mag een gedeelte van uw totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. We noemen dit de vrije ruimte. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%.

  Hoeveel mag je uitgeven aan een kerstpakket?

  Voor kerstpakketten en geschenken aan personeel is er een grens. Als een werknemer of relatie per jaar méér dan 227 euro exclusief btw aan geschenken ontvangt, dan is de btw niet meer aftrekbaar. Blijft de werknemer of relatie onder dit drempelbedrag? Dan is de btw wel aftrekbaar.

  Wat zijn vrije vergoedingen en verstrekkingen?

  Een vergoeding is loon dat is bedoeld voor bepaalde uitgaven en verstrekkingen zijn de uitgaven zelf. Bij verstrekkingen gaat het om loon in natura, wat arbeidsrechtelijk niet onbeperkt gegeven kan worden (4.1.10.).

  Wat krijg je vergoed van je werkgever?

  Vergoeding van de kosten medewerker

  See also:  Wanneer Is Het Volle Maan Februari 2022?

  Vaak zijn dat kosten die de medewerker maakt om zijn werk goed te kunnen vervullen, hierbij moet men denken aan maaltijdvergoeding, lunchvergoedingen, overnachtingen etc. Deze vergoedingen kunnen in beginsel door de werkgever vergoed worden zonder dat dit wordt belast.

  Wat is de vrije ruimte?

  U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.

  Wat houdt vrije ruimte in?

  U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.

  Hoe bereken je de vrije ruimte?

  De forfaitaire ruimte bedraagt een percentage van de fiscale loonsom: voor 2020: over de eerste 400.000 euro 3% en over het meerdere 1,2% voor 2021: over de eerste 400.000 euro 3% en over het meerdere 1,18% voor 2022: over de eerste 400.000 euro 1,7% en over het meerdere 1,18%

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Hoeveel WKR 2022?

  Algemene wijzigingen werkkostenregeling (WKR) 2022

  In 2022 geldt voor de eerste € 400.000,00 een opbouw van de vrije ruimte van 1,7%. Over het bedrag boven de € 400.000,00 wordt het opbouwpercentage 1,18%. De kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vallen vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.