Wat Valt In De Vrije Ruimte Wkr?

Werkkostenregeling: vrije ruimte voor vergoedingen aan personeel

 • Kinderopvang op de werkplek.
 • Personeelsfeesten.
 • Vergoedingen voor thuiswerken (zoals apparatuur, bureaustoel, consumpties)
 • Kerstpakketten.
 • Elektronica zoals een telefoon of tablet.
 • Bedrijfsfitness.
 • Gereedschap.
 • Geldbedragen zoals gratificaties en bonussen.
 • Welke kosten vallen in de vrije ruimte WKR?

  De WKR kent een aantal aan te wijzen gerichte vrijstellingen voor het vergoeden van kosten. Denk hierbij aan reiskosten van maximaal 19 cent per km, vergoeding openbaar vervoer, VOG (sinds 2020), maaltijden tijdens dienstreizen en thuiswerkvergoeding van € 2 per dag (vanaf 2022).

  Wat mag er in de vrije ruimte werkkostenregeling?

  Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben.

  Denk aan:

 • ter beschikking gestelde werkkleding;
 • koffie en thee op de werkplek;
 • fitnessruimte op de werkplek.
 • Wat valt er onder de WKR 2022?

  Onder de WKR kun je maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot en met €400.000, plus 1,18% van het restant van die loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit is de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Vrijgesteld van loonbelasting dus.

  Wat mag je onbelast vergoeden?

  Onder andere de volgende vergoedingen en verstrekkingen vallen voor de volledige waarde onder de vrije ruimte van de fiscale loonsom:

 • Fiets van de zaak.
 • Kerstpakketten.
 • Internet thuis en overige kosten voor thuiswerken.
 • Rechtsbijstand werknemer bij ontslagprocedure.
 • Producten uit eigen bedrijf.
 • Aandelen in bedrijf werkgever.
 • Welke kosten vallen onder de werkkostenregeling 2021?

  Binnen de WKR mag u in 2021, net als in 2020, een percentage van 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% (in 2020 was dit 1,2%) van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd.

  See also:  Wanneer Is Het Blauwe Maan?

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Kan bonus onder WKR?

  Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven

  Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.

  Hoe werkt de vrije ruimte?

  De vrije ruimte is het percentage van het totale fiscale loon (oftewel het forfait) dat je mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Pas op dat je niet buiten de vrije ruimte gaat, want dat kost je veel geld.

  Wat is vrije ruimte Belastingdienst?

  U mag een gedeelte van uw totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. We noemen dit de vrije ruimte. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%.

  Welke kosten vallen onder WKR 2020?

  De werkkostenregeling in 2020, 2021 en 2022

  De vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling (WKR) was in verband met de corona-maatregelen voor 2020 en 2021 verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van de werkgever.

  Wat zijn vrije vergoedingen en verstrekkingen?

  Een vergoeding is loon dat is bedoeld voor bepaalde uitgaven en verstrekkingen zijn de uitgaven zelf. Bij verstrekkingen gaat het om loon in natura, wat arbeidsrechtelijk niet onbeperkt gegeven kan worden (4.1.10.).

  See also:  Wanneer Is De Super Maan?

  Wat krijg je vergoed van je werkgever?

  Vergoeding van de kosten medewerker

  Vaak zijn dat kosten die de medewerker maakt om zijn werk goed te kunnen vervullen, hierbij moet men denken aan maaltijdvergoeding, lunchvergoedingen, overnachtingen etc. Deze vergoedingen kunnen in beginsel door de werkgever vergoed worden zonder dat dit wordt belast.

  Wat kun je declareren bij werkgever?

  Werknemers krijgen de vergoeding nadat ze een onkostendeclaratie hebben ingediend. Voorbeelden van de kosten die zij kunnen declareren zijn die voor woon-werkverkeer, studie en het gebruik van een telefoon van de zaak.

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Hoe vrije ruimte berekenen?

  De vrije ruimte is een begrip binnen de werkkostenregeling (WKR). Het is het deel van de totale loonsom van jouw organisatie waarin je als werkgever onbelast vergoedingen mag geven.

  Wat is de Gebruikelijkheidstoets?

  De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever in de administratie opneemt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, vormt belast loon voor de werknemer.

  Hoeveel WKR 2022?

  Algemene wijzigingen werkkostenregeling (WKR) 2022

  In 2022 geldt voor de eerste € 400.000,00 een opbouw van de vrije ruimte van 1,7%. Over het bedrag boven de € 400.000,00 wordt het opbouwpercentage 1,18%. De kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vallen vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.