Wat Valt Onder De Vrije Ruimte Werkkostenregeling?

Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

Welke kosten vallen in de vrije ruimte WKR?

De WKR kent een aantal aan te wijzen gerichte vrijstellingen voor het vergoeden van kosten. Denk hierbij aan reiskosten van maximaal 19 cent per km, vergoeding openbaar vervoer, VOG (sinds 2020), maaltijden tijdens dienstreizen en thuiswerkvergoeding van € 2 per dag (vanaf 2022).

Wat valt er allemaal onder de vrije ruimte?

Werkkostenregeling: vrije ruimte voor vergoedingen aan personeel

 • Kinderopvang op de werkplek.
 • Personeelsfeesten.
 • Vergoedingen voor thuiswerken (zoals apparatuur, bureaustoel, consumpties)
 • Kerstpakketten.
 • Elektronica zoals een telefoon of tablet.
 • Bedrijfsfitness.
 • Gereedschap.
 • Geldbedragen zoals gratificaties en bonussen.
 • Wat valt er onder de WKR 2022?

  Onder de WKR kun je maximaal 1,7% van de fiscale loonsom tot en met €400.000, plus 1,18% van het restant van die loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers. Dit is de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Vrijgesteld van loonbelasting dus.

  Wat is de vrije ruimte van de WKR?

  U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.

  Welke kosten vallen onder de werkkostenregeling 2021?

  Binnen de WKR mag u in 2021, net als in 2020, een percentage van 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% (in 2020 was dit 1,2%) van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd.

  See also:  Waar Is De Roze Maan?

  Wat mag een werkgever onbelast vergoeden?

  Voor de jaren 2020 en 2021 is het percentage tijdelijk verhoogd geweest naar 3%. Voor 2022 geldt dat je maximaal 1,7% van de loonsom tot 400.000 euro kan besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor jouw medewerkers. De vrije ruimte voor het bedrag van de loonsom boven de 400.000 euro is 1,18%.

  Kan bonus onder WKR?

  Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven

  Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.

  Hoeveel WKR per persoon?

  De gebruikelijkheidstoets bepaalt namelijk dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30 procent mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De fiscus gaat ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal 2.400 euro per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is.

  Welke kosten vallen onder WKR 2020?

  De werkkostenregeling in 2020, 2021 en 2022

  De vrije ruimte voor vergoedingen en vertrekking van de werkkostenregeling (WKR) was in verband met de corona-maatregelen voor 2020 en 2021 verhoogd van 1,7 procent naar 3 procent voor de eerste 400.000 euro van het totale fiscale loon van de werkgever.

  Wat mag je vergoeden in de WKR?

  Onder de WKR verstaan we dat je maximaal 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,18 procent van het restant van die loonsom mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Dit is de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Hier betaal je dus geen loonbelasting over.

  See also:  Wanneer Zie Je De Roze Maan?

  Wat valt er onder onkostenvergoeding?

  Een onkostenvergoeding (of kostenvergoeding) is een vergoeding die vooral werkgevers aan hun werknemers kunnen toekennen ter compensatie van kosten die werknemers maken bij de uitoefening van hun functie. Zo krijgen veel werknemers van hun werkgever een onkostenvergoeding voor hun woon-werk verkeer.

  Wat is vrije ruimte Belastingdienst?

  U mag een gedeelte van uw totale fiscale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. We noemen dit de vrije ruimte. In 2022 is de vrije ruimte 1,7% van uw fiscale loon tot en met € 400.000. Over het meerdere van uw fiscale loon is de vrije ruimte 1,18%.

  Wat is de Gebruikelijkheidstoets?

  De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever in de administratie opneemt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, vormt belast loon voor de werknemer.

  Hoeveel WKR 2022?

  Algemene wijzigingen werkkostenregeling (WKR) 2022

  In 2022 geldt voor de eerste € 400.000,00 een opbouw van de vrije ruimte van 1,7%. Over het bedrag boven de € 400.000,00 wordt het opbouwpercentage 1,18%. De kosten van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) vallen vanaf 2020 onder de gerichte vrijstellingen.

  Hoe bereken je de loonsom voor de WKR?

  Tel het loon van al je werknemers bij elkaar op en je hebt de loonsom. Het is de som van alle lonen bij elkaar. Ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendkrachten) tellen niet mee in de loonsom van jouw bedrijf.

  Wat wordt bedoeld met intermediaire kosten?

  Intermediaire kosten zijn kosten van de werkgever die de werknemer voorschiet en later van de werkgever terugkrijgt. De vergoeding van deze kosten is geen loon voor de werknemer. De werkgever kan deze dus onbelast vergoeden.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.