Wat Valt Onder Vrije Ruimte Wkr?

Werkkostenregeling: vrije ruimte voor vergoedingen aan personeel

 • Kinderopvang op de werkplek.
 • Personeelsfeesten.
 • Vergoedingen voor thuiswerken (zoals apparatuur, bureaustoel, consumpties)
 • Kerstpakketten.
 • Elektronica zoals een telefoon of tablet.
 • Bedrijfsfitness.
 • Gereedschap.
 • Geldbedragen zoals gratificaties en bonussen.
 • Wat valt onder de WKR 2022?

  De WKR kent een aantal aan te wijzen gerichte vrijstellingen voor het vergoeden van kosten. Denk hierbij aan reiskosten van maximaal 19 cent per km, vergoeding openbaar vervoer, VOG (sinds 2020), maaltijden tijdens dienstreizen en thuiswerkvergoeding van € 2 per dag (vanaf 2022).

  Wat is de vrije ruimte van de WKR?

  U mag onder de werkkostenregeling een gedeelte van uw fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dat is de vrije ruimte. De vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 is in 2020 en 2021 verhoogd van 1,7% naar 3%.

  Welke kosten in de vrije ruimte?

  Onder de WKR verstaan we dat je maximaal 1,7 procent van de fiscale loonsom tot en met €400.000 plus 1,18 procent van het restant van die loonsom mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor je werknemers. Dit is de zogenoemde ‘vrije ruimte’. Hier betaal je dus geen loonbelasting over.

  Wat valt er onder de werkkostenregeling 2021?

  Binnen de WKR mag u in 2021, net als in 2020, een percentage van 3% over de eerste € 400.000 loonsom en 1,18% (in 2020 was dit 1,2%) van het totale fiscale loon besteden aan onbelaste vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen voor uw werknemers. Dit wordt de ‘vrije ruimte’ genoemd.

  Wat mag je onbelast vergoeden?

  Onder andere de volgende vergoedingen en verstrekkingen vallen voor de volledige waarde onder de vrije ruimte van de fiscale loonsom:

  See also:  Hoe Laat Gaat De Maan Onder?
 • Fiets van de zaak.
 • Kerstpakketten.
 • Internet thuis en overige kosten voor thuiswerken.
 • Rechtsbijstand werknemer bij ontslagprocedure.
 • Producten uit eigen bedrijf.
 • Aandelen in bedrijf werkgever.
 • Wat mag in de vrije ruimte?

  Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u als werkgever onbelaste vergoedingen aan uw werknemers geven. U mag ook zaken vergoeden waar een werknemer privé voordeel van kan hebben. Denk aan gereedschap, tablets, sportabonnementen of kerstpakketten.

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Hoe bereken je de vrije ruimte?

  Vrije ruimte 2022 berekenen

  Stap 1: bepaal het loon voor de loonbelasting. Je kunt hiervoor gebruik maken van een jaaropgave of recente loonstrook. Stap 2: vermenigvuldig het loon voor de loonheffing met 1,7% (tot €400.000) en het deel daarboven met 1,18%. Het bedrag dat daar uitkomt, mag je onbelast vergoeden.

  Kan bonus onder WKR?

  Bonus van € 2.400 kan onbelast blijven

  Alles wat boven die 30% uitkomt, is loon voor de werknemer. Maar zoals gezegd: vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400 per persoon per jaar beschouwt de fiscus als gebruikelijk.

  Hoeveel WKR per persoon?

  De gebruikelijkheidstoets bepaalt namelijk dat een vergoeding of verstrekking niet meer dan 30 procent mag afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. De fiscus gaat ervan uit dat een vergoeding of verstrekking van maximaal 2.400 euro per persoon per jaar in ieder geval gebruikelijk is.

  See also:  Wanneer Volle Maan April 2022?

  Wat valt onder gerichte vrijstellingen?

  Bij de gerichte vrijstellingen gaat het bijvoorbeeld om zakelijke reiskosten, tijdelijke verblijfskosten en kosten van maaltijden met een meer dan bijkomstig zakelijk karakter. Deze vrijstellingen bestonden al onder de oude regelingen en zijn grotendeels overgenomen in de werkkostenregeling.

  Welke loonsom voor WKR?

  Wat is de fiscale loonsom WKR? Alle beloningen die u normaal belast met heffingen vallen onder de fiscale loonsom, dus ook: bonussen, vakantietoeslagen, eindejaarsuitkering, et cetera. De onbelaste vergoedingen vallen niet onder de fiscale loonsom in de WKR.

  Hoe werkt WKR fietsplan?

  DE HUIDIGE REGELING VIA HET FIETSPLAN

  Dit betekent voor werkgevers dat zij een vrije ruimte hebben van 1,2% van de fiscale loonsom. Dit bedrag mag de werkgever onbelast verstrekken aan zijn werknemers. De aanschaf van de fiets mag dan worden verrekend met het brutoloon, overuren of met vakantiedagen.

  Wat is de Gebruikelijkheidstoets?

  De gebruikelijkheidstoets houdt in dat de vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever in de administratie opneemt als eindheffingsloon, niet meer dan 30% mogen afwijken van wat in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het bedrag dat boven de 30%-grens uitkomt, vormt belast loon voor de werknemer.

  Leave a Comment

  Your email address will not be published.