NLP

NLP

NLP staat voor Neuro – Linguïstisch Programmeren , een naam die de drie meest invloedrijke onderdelen die betrokken zijn bij het produceren van de menselijke ervaring omvat : neurologie , taal en programmering.
Het neurologische systeem regelt hoe ons lichaam functioneert , taal bepaalt hoe we communiceren en te communiceren met andere mensen en onze programmering bepaalt de soorten modellen van de wereld die we creëren .
NLPsite
Neuro – Linguïstisch Programmeren beschrijft de fundamentele dynamiek tussen geest ( neuro) en taal ( linguïstisch ) en hoe hun samenspel van invloed op ons lichaam en gedrag ( programmeren ) .
NLP is daarmee een pragmatische leerschool van denken – een ‘ epistemologie ‘ – dat de vele niveaus betrekt bij het mens zijn.
NLP is een multidimensionaal proces dat de ontwikkeling van gedrags-competentie en flexibiliteit omvat , maar ook betrekking strategisch denken en een begrip van de mentale en cognitieve processen achter gedrag.
NLP biedt hulpmiddelen en vaardigheden voor de ontwikkeling van de staten van de individuele excellentie , maar voorziet ook in een systeem van em-powerment overtuigingen en vooronderstellingen over wat menselijke wezens zijn , wat communicatie is en wat het proces van verandering is alles over. Op een ander niveau , NLP gaat over zelfontdekking , het verkennen van de identiteit en missie .
Het biedt ook een kader voor het begrijpen en in verband met de ‘ spirituele ‘ deel van de menselijke ervaring dat als individuen naar onze familie , gemeenschap en de mondiale systemen verder reikt dan ons .
NLP gaat niet alleen over bekwaamheid en excellentie, het gaat over de wijsheid en visie .

Alle modellen en technieken van NLP zijn gebaseerd op de combinatie van deze twee beginselen .
In de overtuiging van NLP is het niet mogelijk voor mensen objectieve realiteit kennen .
Wijsheid , ethiek en ecologie zijn niet ontleent aan het hebben van de ene ‘juiste ‘ of ‘ correcte’ kaart van de wereld , omdat de mens niet in staat om één zou zijn .

Integendeel, het doel is om de rijkste kaart mogelijk te creëren ,dat de systematische aard en ecologie van onszelf en de wereld waarin we leven respecteert.
De mensen die het meest effectief zijn degenen die een kaart van de wereld hebben ,die hen in staat stelt om de grootste waar te nemen en hebben dan ook een aantal beschikbare keuzes en perspectieven voorhanden.
NLP is een manier van het verrijken van de keuzes die je hebt en deze ook als beschikbaar te zien , in de wereld om je heen .
Uitblinken komt uit het hebben van veel keuzemogelijkheden.
Wijsheid komt van het hebben van meerdere perspectieven.