Piercing the Veil of Reality

Piercing the Veil of Reality

Maya (Sanskriet माया māyā), in het hindoeïsme, is een term die veel dingen omvat.
Maya is de fenomenale wereld van afzonderlijke objecten en mensen, die zorgt voor sommigen de illusie dat het de enige realiteit is.
Voor de mystici is deze manifestatie echt, maar het is een vluchtige realiteit; het is niet een vergissing, maar een natuurramp, om te geloven dat Maya een fundamentele werkelijkheid vertegenwoordigt.

Elke persoon, elke fysieke object, vanuit het perspectief van de eeuwigheid bekeken, lijkt op een verstoorde druppel water uit een oneindige oceaan.
Het doel van de verlichting is om dit beter te begrijpen, door dit te ervaren: om te zien , dat het onderscheid tussen het zelf en het universum is een valse dichotomie is.
Het onderscheid tussen bewustzijn en fysieke materie, tussen geest en lichaam , is het resultaat van een onverlicht perspectief.

In het hindoeïsme, moet Maya worden gezien om moksha (bevrijding van de ziel uit de cyclus van dood en wedergeboorte) te bereiken – ahamkar (ego-bewustzijn) en karma worden gezien als onderdeel van het bindende krachten van de Maya.

Maya wordt gezien als het fenomenale universum, in mindere reality-lens bovenop de ene Brahman die leidt ons te denken van de fenomenale kosmos als echt. Maya is ook gevisualiseerd als onderdeel van de Goddelijke Moeder (Devi)
Het concept van het hindoeïsme.

In de hindoe Schrift ‘Devi Mahatmyam,’ mahamaya (Groot Maya) wordt gezegd dat Vishnu’s ogen in Yoganidra (Divine Sleep) te dekken tijdens de cycli van het bestaan ​​als alles is opgelost in een. Door vermanende Mahamaya Haar denkbeeldige greep op Vishnu loslaat, Brahma is in staat om Vishnu te brengen om hem te helpen bij het doden van twee demonen, Madhu en Kaitabh, die hebben gemanifesteerd van Vishnu’s slapende vorm.

Shri Ramakrishna sprak vaak van Moeder Maya en gecombineerde diepe Hindu allegorie met het idee dat de Maya’s is een minder realiteit die overwonnen moeten worden, zodat men in staat is om zijn of haar ware Zelf te realiseren.

Psyche’s veil psychotherapy fractals and complexity

Download PDF
Psyche’s veil psychotherapy fractals and complexity
Download PDF
Play and the Art of Psychotherapy