Psychodynamica

Psychodynamica

Wat is psychodynamische therapie?

Psychodynamiek betekent: ‘Het spel der krachten in de werking van de ziel’.

Psychodynamica is een nieuwe therapievorm waarin de beste technieken uit diverse therapieën worden gecombineerd.
De naam klinkt misschien nog wat onbekend maar tijdens de behandeling is de therapienaam uiteindelijk niet van belang, maar wel het resultaat.

Bij psychodynamische therapie, worden allerlei gedachten, gevoelens en ideeën van de cliënt(e) dynamisch, dus actief en continue, in beweging gezet. Door intensieve gesprekken en technieken leg je o.a. je oude overlevingsstrategieën en gewoonten af. Je therapeut activeert je om zelf oplossingen te zoeken die echt goed bij jou passen. Daardoor kan je je de nieuwe ideeën en inzichten ook helemaal eigen maken. Er worden dus geen standaard trucjes aangeboden.

Je ervaart bij psychodynamica de intensiteit van emoties en blokkades, de opluchting en de verhelderende inzichten.
Het nieuwe denken en handelen, komen dan echt vanuit jezelf en na een aantal sessies kan je dan de persoon worden die je eigenlijk bent.

De dynamiek zit ook in het feit dat ik als psychodynamisch therapeute een veelheid van technieken tot mijn beschikking heb om jou te begeleiden.

Behandeltechnieken en therapieën:

– Cognitieve gedragstherapie

– RET (Rationeel emotieve therapie)

– EMDR traumatherapie (Eye Movement Desensitization and Reprocessing)

– Droomtherapie

– NLP (Neurolinguïstisch Programmeren)

– Voice dialogue en Ego States

– Hypno- en regressietherapie

– Bio-energetisch lichaamswerk

– Coaching technieken en Assen van verandering

– Innerlijk kind werk

– Individuele-, relatietherapie en kindertherapie

– Ouderentherapie en rouwverwerking

– Psychosociale- en medische basiskennis

– EHBO en reanimatie

Psychodynamische therapie is erop gericht om vrij snel een verbetering aan te brengen.
Je kunt dus echt een korte therapie verwachten van gemiddeld twee tot vijf sessies.
Dit is uiteraard afhankelijk van de problematiek die door de cliënt(e) wordt aangegeven en die tijdens de sessies naar voren komt.

Tijdens het eerste gesprek wordt de problematiek besproken vanuit diverse invalshoeken
Dit oriëntatiegesprek wordt veelal afgerond met een mini sessie.
De duur van het oriëntatiegesprek en van de sessies is telkens twee uur.

Bij een therapeutisch traject zijn sessies van twee uur dus gangbaar.
Denk bijvoorbeeld aan het zoeken naar de oorzaak van een probleem (Depressie, faalangst, overgewicht e.d.), en het vervolgens doorleven van de daarbij behorende emoties en het aanleren van nieuwe vaardigheden.

Soms is het bij de afronding van de therapie dan wel wenselijk om nog een afrondende sessie van een uur af te spreken.
Bij bv een dreamcoachingstraject van een client(e) kan een laatste sessie en afronding nog wat tips en tools in optie hebben.
Dan is een uur ook meestal voldoende.

Dreamcoaching

Jungiaanse analyse : psychotherapie volgens C.G. Jung

Kinergetics

Shen Techniek