Quantum Consciousness

Quantum Consciousness

” Quantum-mechanica is het hoogste niveau van de natuurkunde zoals wij die kennen .
De filosofie van Advaita , de kern van de meeste religies van de wereld , past perfect in het wereldbeeld dat kan worden geboden door overwegingen van de Quantum-mechanica .

Niet alleen zijn het symbolen van de werkelijkheid die we meestal als vanzelfsprekend vinden;
het zijn ook een psycho – fysieke prikkel die een fysiologische reactie van hun conceptie induceert

Van zodra we er een definitie opplakken, krijgen twee verschillende werkelijkheden te verschijnen waarbij alle redeneringen vooringenomenheid en kortzichtig zijn.
The philosophy of Advaita