Sound Healing

Sound Healing

Healing door middel van klank is al heel oud.
Oude beschavingen hadden al lang ontdekt dat klank in staat was om mensen tot rust te brengen. Ofwel datgene in balans brengen wat niet in harmonie was.
Met behulp van klank kunnen we ons lichaam of delen daarvan in trilling brengen. Door klanken te maken die harmoniëren met onze natuurlijke resonantiefrequenties is het mogelijk de balans weer te herstellen doordat zo de trillingen van ons lichaam weer naar hun natuurlijke frequenties worden teruggebracht.

Men ligt met gemakkelijke kleding op een behandeltafel. Vervolgens worden er klankschalen op of om het lichaam gezet die op een bepaalde manier aangeslagen worden. Door het aanslaan van een klankschaal ontstaan trillingen die ontspannend en ordenend werken. De klankschalen brengen harmonische boventoonrijke klanken voort, die een diepe uitwerking hebben op lichaam en geest. Het lichaam bestaat voor meer dan 70 % uit water, klank (trilling) verplaatst zich met een snelheid van 1400 meter per seconde door water. Het gevolg is een innerlijke massage.

Voor wie is klank- en healingtherapie geschikt?
• Als je wilt genieten van een diepe ontspanning en innerlijke rust.
• Voor mensen met stressklachten.
• Voor mensen die verlichting zoeken voor lichamelijke klachten.
Gevolgen kunnen zijn een betere afvoer van afvalstoffen en een betere doorstroming/doorbloeding van het lichaam.
• Als ondersteuning bij veranderingen, bijv. ziekte of emotionele levenssituaties.
• Het kan je helpen bij het vinden van een nieuwe balans en kwaliteit in je leven.

Emotional Superconductor Acutonics

De Zeven Secret Solfeggio Frequencies

Symbolism and Archetypes