Substance Abuse Counseling

Substance Abuse Counseling

Stel jezelf zittend voor op een bankje in een druk park.
Nu, stel je kijkt naar alle de mensen die er lopen, wandelen , kortweg verblijven.
De kans is groot dat veel van die mensen te maken hebben met een drug probleem, of ze dit weten of niet.
Onderzoek heeft aangetoond er dat miljoenen mensen lijden aan drank en drugsmisbruik.
In feite is dit een van de meest voorkomende problemen in de wereld !

Substance abuse
verwijst naar het gewone gebruik van een geestverruimende stof, of het nu alcohol of drugs.
Hoewel de meeste verslaafden vinden dat ze schijnbaar gezegend zijn met een aantal positieve neveneffecten van deze stoffen,.
De realiteit is dat deze stoffen uiteindelijk zeer schadelijk zijn.
Bijvoorbeeld, deze stoffen zijn niet alleen schadelijk voor het lichaam van een persoon, maar ze kunnen ook de ziel breken.

Misbruik maken van stoffen zoals alcohol of drugs brengt iemands gedachten op hol.
Een persoon die hieraan lijdt is meestal zichzelf niet.
Bijvoorbeeld, iemand die normaal rustig en integer , gewelddadige worden onder invloed van drugs of alcohol.

Helaas zijn er een aantal redenen waarom iemand alcohol of drugs zou kunnen misbruiken, en sommige van deze redenen kunnen zeer krachtig zijn.
Sommigen kunnen drugs of alcohol misbruik, omdat ze op zoek zijn naar een manier om te ontsnappen aan de realiteit, bijvoorbeeld.
Anderen kunnen alcohol of drugs misbruik, omdat ze proberen aan te sluiten bij hun leeftijdsgenoten.
Helaas, ongeacht waarom mensen experimenteren met drugs of alcohol, bestaat de kans dat ze er afhankelijk worden.

Substance abuse counseling, echter, is een vorm van begeleiding die kan gegeven worden , om mensen te helpen hun on-afhankelijkheid van stoffen, zoals alcohol en drugs terug te veroveren.

Vandaag de dag, het omgaan met alcohol-en drugsmisbruik is belangrijker dan ooit.
Er komen steeds meer nieuwe soorten drugs op de markt, niet alleen in de grote steden, maar ook in kleinere afgelegen voorsteden gemaakt.
De grenzen van middelenmisbruik zijn opgelost, en niemand is veilig voor de negatieve effecten ervan.
Niemand kan dat drugsmisbruik ontkennen, in al zijn vormen, het is een groeiend probleem.
Mensen die lijden aan drugsmisbruik hebben vaak last van een aantal fysieke problemen.
Verslavende stoffen dragen ziekten aan en de algemene verdeling van het menselijk lichaam.

Niet alleen is dit van invloed op de drugmisbruiker maar ook voor de mensen rond hem.
Zo zal een persoon onder invloed van alcohol of drugs vaak gedragsveranderingen vertonen.
Ze kunnen prikkelbaar of gewelddadig geworden, bijvoorbeeld, drugsmisbruik draagt ​​bij aan problemen zoals werkloosheid, dakloosheid, financiële problemen, familie onenigheid, en criminele activiteiten.

Drugsmisbruik/Substance abuse counselors kunnen helpen om deze problemen te voorkomen, door deze mensen attent te maken op hun drugsmisbruik. Therapeuten op dit gebied kunnen mensen helpen om hun verslaving te overwinnen en tips mee geven om gezonder te leven, compleet met betere keuzes.

Drugsmisbruik counselors moeten ervoor zorgen dat hun klanten echt met hun verslavingspatroon willen stoppen voordat men begint met dit soort van begeleiding of therapie.
Anders zullen beide enkel tijd verspillen.
Meestal zal de getroffen persoon hulp zoeken wanneer hij er klaar mee is.
Andere keren, kan, hij/zij ertoe gedwongen worden om begeleiders te zien, hetzij door geliefden of de wet.

Een drugsmisbruik counselor kan ook worden gevraagd om bij een ​​gezin te helpen interfereren, dit door bijvoorbeeld, de geliefden van een persoon te confronteren met de door zijn/haar negatieve gevolgen van drugsgebruik. Deze vorm van begeleiding kan ook worden toegepast bij een persoon in de gevangenis of voorwaardelijk vrij is.

Om een ​​begeleidingsplan te maken voor een cliënt, zal een drugsmisbruik counselor eerst proberen om de aard en de ernst van iemands drugsgebruik vast te stellen. Dit wordt meestal gedaan door het interviewen van de cliënt en hem aan te moedigen om helemaal eerlijk over zijn acties.
Bepaalde fysieke en gedragsmatige acties geven al enig idee waarmee drugsmisbruik counselors te maken krijgen.

Een drugsmisbruik counselors zal zijn cliënt ook helpen bij het herkennen van de ‘triggers’, dit zijn bepaalde situaties die mensen naar doet alcohol of drugs grijpen.
Triggers zijn vaak verschillend voor iedereen, en wat één persoon triggert, triggert voor een ander misschien niet. Sommige mensen kunnen drinken of drugs gebruiken wanneer ze gestresst zijn, terwijl anderen kunnen drinken of drugs nemen wanneer ze rond een bepaald menigte van mensen zijn.

Zodra een drugmisbruiker en zijn raadsman deze triggers kunnen aanwijzen, kunnen ze beiden werken aan een manieren om deze triggers te vermijden. Door het vermijden van deze triggers, kunnen verslaafden beginnen aan de eerste stappen in de richting van herstel.

Tijdens het herstelproces zal een drugsmisbruik counselor meestal blijven aanmoedigingen en begeleidingen.
Hij zal ook helpen gewoonlijk een substantie misbruiker het opzetten van een ondersteunend netwerk, dat bestaat uit zorgzame individuen die de stof misbruiker werk in de richting van herstel zal helpen.

De verslaafden krijgen hierbij de kans om hun sociale relaties zo goed mogelijk kunnen herstellen.