Muziek als ongenode gast

Muziek als ongenode gast

Auditieve hallucinaties, gedefinieerd als de aanwezigheid van geluiden zonder een externe stimulus,
komen voor bij schizofrenie en andere neuropsychiatrische aandoeningen.
Deze hallucinaties kunnen bestaan uit een veelheid van geluiden en als patiënten ‘stemmen horen’, interpreteren zij zelf en anderen dit al snel als teken van een ernstige psychiatrische aandoening.
Het horen van geluiden zoals muziek of koorgezang is zeldzaam.
Muzikale hallucinaties kunnen voorkomen bij psychisch gezonde personen onder bijzondere
omstandigheden, bijvoorbeeld bij sensorische deprivatie.

Ze kunnen leiden tot onrust en bezorgdheid. Het betreft echter meestal een onschuldig fenomeen

Probleem

Hallucineren wordt pas een probleem wanneer je er angstig of somber van wordt. Meestal zijn de hallucinaties dan frequent en hebben ze een heftige inhoud. Soms kunnen hallucinaties leiden tot gevaarlijke situaties, bijvoorbeeld wanneer opdrachten worden uitgevoerd die de hallucinaties geven.

Behandeling

Behandeling bestaat uit voorlichting, leren omgaan met hallucinaties, cognitieve gedragstherapie en (afhankelijk van de ernst van de klachten) medicatie.

Muzikale hallucinaties zijn een bijzondere vorm van hallucinaties en passen meestal niet bij de ernstige psychiatrische ziektebeelden.
Ze kunnen soms wijzen op een neurologische aandoening.
Bij dove of slechthorende patiënten betreft het echter meestal een onschuldig fenomeen; de muziek wordt dan veroorzaakt door auditieve deprivatie van het brein

De auditieve variant van het syndroom van Charles Bonnet (cbs), ook wel releasehallucinatie genoemd.
Dit naar de Zwitserse filosoof die het verschijnsel in 1760 als eerste beschreef, wordt gekenmerkt door complexe visuele hallucinaties bij psychisch
gezonde mensen. Dit syndroom werd lange tijd als zeldzaam beschouwd.

Wil je weten hoe gevoelig je zelf bent voor hallucinaties?
Doe hier de test: www.zieikspoken.nl

In 1997 beschreven Teunisse e.a. (1997) uitgebreid hun bevindingen bij 60 patiënten met het cbs.
De kennis berust voornamelijk op casuïstiek.
De meeste patiënten met het cbs zijn oud en hebben aandoeningen van het perifere of centrale visuele systeem.

Samenvatting

Visueel gehandicapte patiënten kunnen last hebben van visuele
hallucinaties (syndroom van Charles Bonnet).
Patiënten met slechthorendheid of doofheid kunnen vergelijkbaar last hebben van complexe, meestal muzikale, hallucinaties. Wij beschrijven 3 patiënten met muzikale hallucinaties.
Bij de eerste patiënte verdwenen de muzikale hallucinaties na ‘herstel van het gehoor’.
Bij een tweede patiënte verdwenen de hallucinaties na het voorschrijven van carbamazepine.

Quetiapine verminderde de hallucinaties bij de laatste patiënte. De differentiaaldiagnose en therapeutische opties worden besproken in het hieronder staande document.

Lees verder Muzikale hallucinaties

Bizarre aandoening synesthesie

Lees meer over auditieve hallucinaties (stemmen horen) en over het Zorgprogramma Stemmen Horen.