The Medicine Of The Prophet

The Medicine Of The Prophet

De islamitische Gouden Eeuw, verspreid over de 8e tot de 15e eeuw, boekte veel vooruitgang in de wetenschap, zoals islamitische geleerden hun kennis vergaarde uit de hele bekende wereld en deze aan hun eigen bevindingen hebben toegevoegd.
De islamitische geneeskunde was één van de belangrijke gebieden waarbij de medische praktijk veel leek op ons modern systeem , maar in die tijd eeuwen voorsprong had op Europa.
In de islamitische geneeskunde stond het geloof in de Koran en de Hadith centraal, hierbij hadden de moslims een plicht om te zorgen voor de zieken en dit werd aangeduid als  :

“Geneeskunde van de profeet.”
.
Download prophet’s medicine PDF

VIDEO FORMAAT

Volgens de uitspraken van de profeet Mohammed, geloofde men erin dat Allah een remedie had voor elke kwaal. Elke moslims was verplicht om zijn lichaam en geest een goede zorg toe te dragen en dezelfde bijdrage te leveren aan zijn naasten. Dit gedachtegoed was een waarborg  voor de verbetering van de kwaliteit in de gezondheidszorg , waarbij iedereen toegang had.
De vele hadiths ( grote verzamelingen vastgelegde, islamitische overleveringen over het doen en laten en de uitspraken van Mohammed ) waren richtlijnen voor een holistische benadering van gezondheid.